tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Najważniejsza jednostka czasu

Z odpowiedzią na pytanie: Co to za jednostka czasu, która równa jest 9 192 631 770 okresom przejścia między podpoziomami F=3 i F=4 struktury nadsubtelnej poziomu podstawowego 2S1/2 atomu cezu 133Cs znajdującego się na poziomie morza? mogą mieć kłopoty nawet bardzo wytrawni uczestnicy telewizyjnych turniejów wiedzy. Także ułatwienie, że dawniej określano ją jako 1/31 556 925,9747 część długości roku zwrotnikowego, który minął o godz. 24.00 dnia 31 grudnia 1899 roku na południku zero, nie każdego naprowadzi na trop. Dopiero jej jeszcze dawniejsza definicja, że jest to 1/84 600 część doby powinna już skojarzyć się z podstawową jednostką czasu – sekundą.
Chociaż sekunda jako miara czasu pojawiła się stosunkowo niedawno – prawdopodobnie po skonstruowaniu w 1657 roku przez holenderskiego fizyka Christiana Huygensa zegara wahadłowego – pojęcie bardzo krótkiego okresu zwane chwilą istniało już od tysięcy lat. W potocznym słownictwie równie „długo” w czasie trwają moment i okamgnienie. Były to potrzebne określenia, bowiem właśnie te najmniejsze jednostki czasu najbardziej uświadamiały przemijanie czasu.
Zastanawiać może to, że niektóre źródła określały sekundę jako coś, co nastaje po chwili, która ją poprzedziła. A więc sekunda była zrazu nie sobą samą – jednostką miary czasu – ale czymś kolejnym, jakimś następstwem, co najwspanialej oddaje ów sekundami odmierzany bieg czasu. Początkowo była sekunda tylko sześćdziesiątą częścią minuty. W miarę rozwoju nauki i techniki nabierała znaczenia, wyprzedzając inne jednostki czasu. Dlatego wymagała coraz dokładniejszego uściślenia. W 1956 roku uczeni przyjęli jako podstawową jednostkę czasu średnią sekundę słoneczną przyjmując za wzorcowy rok 1899, który trwał według obliczeń właśnie 31 556 625,9747 sekund. Na XIII Generalnej Konferencji Miar w Paryżu w 1967 roku wzorzec trwania sekundy określono bardziej precyzyjnie w oparciu o zjawiska promieniotwórcze zachodzące w atomie cezu 133.
Popatrzmy jeszcze raz na liczbę w definicji przytoczonej na wstępie. Jej wartość świadczy, że współczesna fizyka badająca zjawiska zachodzące w cząstkach elementarnych potrafi już mierzyć czas w niewyobrażalnych dla nas wartościach czasowych. W tym przypadku trzeba było sięgnąć do nanosekund (ns), czyli miliardowych części sekundy. W fizyce kwantowej są także zjawiska, których czas trwania mierzy się w pikosekundach (ps), odpowiadających jednej bilionowej części sekundy. Jako jednostka jeszcze mniejsza przyjęta jest attosekunda(as), będąca jedną trylionową częścią sekundy, to jest 10 do potęgi minus 18 (10 -18 s), czyli 0,000000000000000001 s. Siedemnaście zer po przecinku i dopiero jedynka! Tak właśnie mierzy się czas na zegarach atomowych.
Wielokrotnościami sekundy są: megasekunda (Ms)– milion sekund odpowiadających 11,6 dnia, tysiąc razy większa gigasekunda (Gs), czyli 31,7 roku oraz terasekunda (Ts) – tysiąc gigasekund równe w przybliżeniu 31 689 lat.
Zapytałby ktoś, po co nam wielokrotności sekund, skoro mamy przecież dnie, miesiące, lata i wieki znakomicie spełniające swoją rolę przy określaniu dłuższych okresów czasu. Ano właśnie dlatego, że sekunda (oznaczana w skrócie literą s bez kropki po literze, a nie popularnym sek., dopuszczalne jest też użycie symbolu ” po cyfrach) awansowała do rangi jednostki podstawowej międzynarodowego układu miar i wag SI, w którym większe jednostki są potęgami liczby 10. Odpowiednio ujemne potęgi tej liczby stosuje się do jednostek mniejszych od podstawowej. Tak oto najmłodsza jednostka pomiaru czasu stała się najważniejszą ze wszystkich.
A o jej wadze świadczyć może chociażby to, że nasze Słońce wskutek promieniowania traci w każdej sekundzie 4 150 000 ton swojej masy!


erg   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »