tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Wchodząc do własnego mieszkania możesz popełnić przestępstwo

Nawet rok pozbawienia wolności grozi właścicielowi mieszkania, jeżeli sąd uzna że nie respektując praw osób posiadających tytuł prawny do tego lokalu (najem, dzierżawa, użytkowanie, dożywocie), wdzierał się siłą albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca tego nie opuścił. Innymi słowy dopuścił się przestępstwa naruszenia miru domowego, co zgodnie z art. 193 kodeksu karnego może być uznane za przestępstwo. Stanowisko takie prezentuje Sąd Najwyższy w wydanym niedawno postanowieniu z dnia 21 lipca (sygn. akt I KZP 5/11).
Jak wynika z uzasadnienia do tego postanowienia właściciel lokalu mieszkalnego, niezależnie czy jest to osoba fizyczna, czy osoba prawna (przedstawiciel spółdzieni mieszkaniowej, gminy, zakładu pracy), nie może samodzielnie wejść do mieszkania, jeżeli inne osoby mają prawo do jego zajmowania w oparciu o stosowny tytuł prawny. Właściciel wynajmując mieszkanie lub oddając je w użytkowanie musi się liczyć z tym, że wyzbywa się jednocześnie swoich uprawnień do korzystania z tego mieszkania na czas zawartej umowy, które to uprawnienia przechodzą na najemcę lub użytkownika.
Przekazując stosowną umową większość swoich uprawnień wlaścicielskich najemcy lub użytkownikowi, dla właściciela miejsce to staje się niejako ?miejscem cudzym?, w sensie jego funkcji użytkowych.
Właściciel może wejść na teren miejsca wynajętego pod nieobecność lokatorów tylko w przypadkach szczególnych, np. w razie awarii, w razie zagrożenia pożarowego. Każde takie nagłe wejście powinno się odbywać, o ile to możliwe, w asyście straży miejskiej, pożarnej czy policji, a z czyności tych winien być sporządzony stosowny protokół. Do czasu przybycia lokatora jego mienie powinno być zabezpieczone.
Każde inne wkroczenie właściciela do wynajmowanego, wydzierżawianego lub oddanego w użytkowanie mieszkania, domu lub lokalu może być uznane za niezgodne z prawem oraz godzące w prawa najemcy lub użytkownika.
Najemca ma też prawo wymienić na swój koszt zamki w drzwiach wejściowych do najmowanego lokalu, ograniczając tym samym właścicielowi swobodny dostęp do swojego mienia w czasie swojej nieobecności w lokalu, co jest oczywiste dla zachowania prywatności lokatora. Dzieje się tak dlatego, że prawo własności gwarantowane przez konstytucję, nie ma charakteru absolutnego i doznaje ograniczeń w przepisach ustaw, które chronią istotne prawa obywatelskie innych osób.
Krótko mówiąc, ochrona nietykalności mieszkania jest dobrem osobistym gwarantowanym przez konstytucję, a za naruszenie tego prawa grożą konsekwencje prawne.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »