tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Reagujemy na sygnały

Prawdę powiedziawszy nieco nas zdziwiły dwa telefony od pracowników jednej z większych opoczyńskich firm. Oba na ten sam temat. Otóż nasi rozmówcy, będący w chwili obecnej na zwolnieniu lekarskim, podczas tego zwolnienia są nachodzeni przez pracowników macierzystej firmy, którzy sprawdzają w jaki sposób odbywają zwolnienia. Nie daj Boże, jak kogoś nie zastaną w domu, bo wówczas trzeba zaraz meldować się w pracy z wyjaśnieniami, zaświadczeniami i udowadniać, że jestem chory i byłem na przepisanym zastrzyku czy zabiegu. Przy czym wszystko odbywa się na gębę, bo kontrolujący nie przedstawiają żadnego upoważnienia do kontroli w domu. Po prostu włażą do mieszkania i żądają wyjaśnień. Czy to jest w porządku? ? pytają.
Chcąc wyjaśnić sprawę zwróciłem się o odpowiedź na kilka pytań do rzecznika ZUS w Tomaszowie Mazowieckim.
1) Kiedy i w jakim zakresie zakład pracy może kontrolować pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim?
Pracodawca, który ma wątpliwości co do prawidłowości wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego, może przeprowadzić w tym zakresie kontrolę. Prawo do prowadzenia formalnej kontroli zwolnień lekarskich oraz kontroli ich wykorzystania mają pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób. W przypadku gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 ubezpieczonych może złożyć wniosek do ZUS o przeprowadzenie takiej kontroli.
Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w trakcie zwolnienia nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Kontrola formalna zaświadczeń lekarskich polega natomiast na sprawdzeniu czy zaświadczenie nie zostało sfałszowane oraz czy zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich.
2) Czy dopuszczalne jest prowadzenie wobec tego samego pracownika kilku kontroli podczas jednego zwolnienia?
Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy powinna być dokonywana w miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych jej terminów, a nasilana szczególnie w okresach, w których występuje zwiększona absencja chorobowa. Jest zatem możliwość dokonania ponownej kontroli u tego samego pracownika, jeżeli zachodzi podejrzenie, że korzysta ze zwolnienia lekarskiego w celach innych niż leczenie.
3) Czy osoby kontrolujące zwolnienie muszą mieć jakieś upoważnienie lub inny dokument będący podstawą do prowadzenia takiej kontroli?
Pracodawca może osobiście lub za czyimś pośrednictwem kontrolować pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli kontroli dokonuje osoba wyznaczona przez pracodawcę musi ona posiadać wystawione przez pracodawcę imienne upoważnienie, które uprawnia do wykonywania kontroli również w miejscu zamieszkania, miejscu czasowego pobytu lub miejscu zatrudnienia osoby kontrolowanej. Wzór takiego upoważnienia został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.
4) Czy można prowadzić takie kontrole nawet wówczas, gdy nie ma zastrzeżeń do przedstawionego dokumentu L?4?
Kontrola formalna zaświadczeń lekarskich nie wyklucza kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Obie kontrole mogą być przeprowadzone niezależnie od siebie.
5) Czy dopuszczalne są kontrole pracodawcy wobec osób przedstawiających zwolnienie lekarskie po leczeniu operacyjnym?
Kontrola taka jest dopuszczalna, jeśli po zabiegu operacyjnym osoba korzysta ze zwolnienia w długim okresie albo korzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego.
6) Jak się mają takie kontrole do zasad zachowania tajemnicy lekarskiej?
W czasie kontroli nie ma możliwości złamania tajemnicy lekarskiej, ponieważ osoby kontrolujące nie mają wiedzy na jakie schorzenia cierpi osoba kontrolowana ? na zielonych drukach zwolnień, które są podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego nie ma numerów statystycznych chorób. Kontroluje się tylko sposób wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, tj. czy osoba posiadająca zwolnienie lekarskie nie wykonuje czynności mogących pogorszyć stan zdrowia lub zarobkuje.
Czyli niby wszystko w porządku. Pozostaje jednak zdrowy rozsądek a jeśli kontrole będą zbyt częste czy bardziej nachalne, mogą się otrzeć o mobbing. Warto o tym pamiętać.


Mjm   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »