tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

PRACA SEZONOWA ZBIÓR BORÓWKI RZECZYCA TEL. 661 ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Na wycięcie drzewa uszkodzonego przez wichurę konieczne pozwolenie


Za usunięcie bez wymaganego pozwolenia nawet jednego drzewa uszkodzonego przez wichurę, można ?zarobić? nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych kary. Jest obligatoryjna, co oznacza, że jej wysokość jest niezależna od uznania organu,który ją wymierza i wynika z przepisów o ochronie przyrody.
Przekonała się o tym m.in. jedna z mieszkanek Łodzi, na nieruchomości której, w czasie wichury 10 czerwca 2009 r., od rosnącego tam klonu odłamał się pień i upadł na ogrodzenie z siatki, powodując jej zniszczenie.
Drzewo roslo w odległości 3 m od ogrodzenia, a odłamany, spróchniały pień drzewa pochylony był w stronę posesji i stanowił zagrożenie dla ludzi i parkujących na posesji pojazdów. Na zlecenie właścicielki posesji, specjalistyczna firma w ciągu 3 dni od zdarzenia, dokonała usunięcia pozostałości klonu, bez uzyskania wymaganego przepisami o ochronie przyrody zezwolenia właściwego organu. I jak to zwykle w życiu bywa, znaleźli się usłużni sąsiedzi którzy o całym zdarzeniu powiadomili odpowiednie władze. Z tego powodu organ nałożył na właścicielkę posesji karę pieniężną w wysokości 25 tysięcy złotych.
Wlaścicielka posesji od tej decyzji odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, który jednak utrzymał w mocy rozstrzygnięcie pierwszej instancji, motywując to tym, że przepis art.83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wyraźnie określa, iż usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na wniosek posiadacza nieruchomości.
Nie pomogły tłumaczenia właścicielki, że nie wycięła drzewa, ale pozostałości zniszczonego wcześniej całkowicie i bezpowrotnie przez wichurę klonu. Drzewo zostało usunięte jak tłumaczyła przez wiatr, a odcięcie od systemu korzeniowego fragmentu złamanego pnia, wynoszącego niewielki procent wysokości całego drzewa, nie może być uznane za usunięcie drzewa, gdyż sam pień nie ma już przymiotu drzewa i nie jest drzewem, a tylko kikutem drzewa sterczącym na wietrze.
Na skutek odwołania właścicielki posesji od niekorzystnego dla niej wyroku SKO, sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi,który orzekł, że mimo złamania drzewa, pień utrzymywał się na fragmentach kory, łyka i spróchniałego drewna. Stan taki jednak wymagał oceny pracownika organu uprawnionego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa. To właściwy organ kompetentny w zakresie ochrony przyrody jest władny dokonać oceny, czy drzewo jest obumarłe i czy zagraża bezpieczeństwu. A jeżeli zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia, to tylko można być zwolnionym z opłat ? określają to przepisy wspomnianej ustawy o ochronie przyrody. Wniesiona od wyroku WSA, skarga kasacyjna właścicielki do Naczelnego Sądu Administracyjnego również nie znalazła zrozumienia.
Zdaniem NSA skarga właścicielki była bezpodstawna, gdyż w świetle przepisów o ochronie przyrody, regulujących zasady usuwania drzew, które obumarły lub nie rokują szansy na ponowną aktywność biologiczną z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, również wymagane jest zezwolenie. Taka sytuacja ma miejsce m.in., gdy wskutek wichury, drzewo zostanie złamane lub uszkodzone.
W razie konieczności usunięcia uszkodzonego drzewa należy uzyskać zgodę właściwego organu, ponieważ jest ona wymagana bez względu na stan drzewa i jego oddziaływanie na otoczenie. Połamane drzewo powinno być zabezpieczone przez sprzątnięcie połamanych konarów i oznaczenie części terenu jako niedostępnego dla ludzi.
Sprawa jest świeża ? wyrok NSA pochodzi z 19 lipca br. (II OSK 810/11) i w kontekście coraz częściej nawiedzających nas nawałnic i niszczycielskich wiatrów, siejących duże spustoszenia w drzewostanach, może być niezwykle pomocny w zrozumieniu jak postępować, aby nie narazić się na sankcje karne.
Jak można się chociażby po tym przypadku właścicielki posesji z Łodzi zorientować kary pieniężne za tego rodzaju wykroczenia są wysokie, nie warto więc ryzykować. Zasady wycinki i uprzątania połamanych przez wichurę drzew w lasach, uregulowane są oddzielnymi przepisami. Szczegółowych informacji udzielają właściwe terenowo nadleśnictwa państwowe.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »