tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Kto dziedziczy majątek członka rodziny?

Dziedziczenie majątku po zmarłym członku rodziny to prawie uśmiech losu. Ale nie zawsze ? pod warunkiem, że nie dziedziczymy długów zmarłego. Spodziewając się jednak pewnych profitów z trgo tytułu, należy przede wszystkim ustalić, kto w tym łańcuchu jest pierwszy, tak do aktywów jak i długu.
Pierwszą rzeczą jest ustalenie czy spadkodawca nie zostawił testamentu, w którym przekazałby swoją wolę odnośnie swojego majątku. Jeśli nie ma testamentu, co wymaga pewnej staranności postępowania przy jego ustalaniu, do głosu dochodzi tzw. dziedziczenie ustawowe, czyli wg kolejności zapisanej w kodeksie cywilnym. Tu nie ma groźby, że majątek trafi w obce ręce, co może mieć miejsce w przypadku dziedziczenia testamentowego. Bo rodzina dziedziczy w pewnej ustalonej kolejności. Gdy brak testamentu lub tzw. zapisu windykacyjnego oznaczać to będzie, że majątek trafi do spadkodawców ustawowych niejako w całości.
Jeśli spadkobiercy dziedziczą w formie ustawowej, to nabędą wspólnie wszyskie składniki majątkowe wchodzące do spadku, a udział każdego z nich w tym spadku będzie określony w formie ułamka np. jedna druga majątku dla jednego dziecka i jedna druga dla drugiego, gdy małżonek spadkodawcy zmarł przedwcześnie.
Aby stać się właścicielem majątku po zmarłym, trzeba będzie przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie dokonać tzw. działu spadku, czyli określenia komu przypadną poszczególne aktywa majątku. W pierwszej kolejności dziedziczą małżonek i dzieci spadkodawcy. Otrzymują spadek w równych częściach, ale część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza jak jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dzieci jest więcej jak troje, to np. w przypadku śmierci żony, mąż zawsze otrzymuje jedną czwartą spadku, a pozostała część jest równo dzielona między dzieci.
Jeżeli małżonek spadkodawcy nie żyje w momencie otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), całość majątku w równych częściach przechodzi na dzieci. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie żyje w momencie otwarcia spadku, to udział spadkobiercy przechodzi na jego dzieci, wnuki lub prawnuki.
Jeżeli zmarły nie miał dzieci, spadek dziedziczy jego małżonek i rodzice, z tym, że wtedy małżonkowi przypada jedna druga spadku, a każdemu z rodziców jedna czwarta. Gdy spadkodawca nie miał dzieci ani małżonka, cały spadek otrzymują po połowie rodzice. Jeśli jedno z rodziców nie żyje, do gry wchodzi rodzeństwo (brat, siostra) lub ich zstępni (wnuki, prawnuki).
Gdy małżonek dziedziczy razem z rodzicami, rodzeństwem i jego zstępnymi, ma zawsze zapewnioną połowę spadku.
Natomiast, gdy zmarły nie miał dzieci, jego rodzice nie żyją, nie ma też rodzeństwa i jego dzieci, cały spadek przypada małżonkowi. Jeżeli zmarły był samotny, nie miał małżonka, żyjących rodziców, rodzeństwa i jego dzieci, spadek dziedziczą dziadkowie w równych częściach. Jeżeli nie żyje małżonek lub jego krewni, spadek przechodzi na pasierba.
I na końcu, jeżeli nie ma nikogo z rodziny spadek przechodzi na gminę.
Ta ostatnia ewentualność jest rzadka, ale zdarzają się też takie przypadki. Z tego względu potencjalni spadkodawcy nie mający bliższej lub dalszej rodziny, powinni przed swoją śmiercią rozrządzić w czyje ręce ma trafić ich doczesny majątek.
Jak widać na przykładzie powyższej wyliczanki możliwości ku temu jest wiele.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »