tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Jak zabezpieczyć spadek?

– Ojciec mój żyjąc, ustanowił mnie testamentem, jedynym spadkobiercą mieszkania i innych rzeczy pozostawionych, w tym samochodu. W chwili smierci ojciec mieszkał razem z moim przyrodnim bratem, który nigdzie nie pracuje i notorycznie nadużywa alkoholu, a przy tym nie sprawował należytej opieki nad ojcem, przez co zmuszony byłem wynająć opiekunkę.
Brat po śmierci ojca, mając żal do zmarłego, że nie uwzględnił go w testamencie, zaczął trwonić spadek i zaraz po pogrzebie zaczął sprzedawać rzeczy zgromadzone w mieszkaniu. Obecnie jak się dowiedziałem, chce także sprzedać samochód pozostawiony przez ojca. Obawiam się, że zanim zdążę uzyskać w sądzie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, brat zniszczy wszystko co należało do zmarłego. Co należy w tej sytuacji zrobić? – pyta nasz czytelnik z Opoczna.
W opisanej sytuacji czytelnik powinien jak najszybciej złożyć do sądu rejonowego, w okręgu którego znajdują się pozostawione rzeczy, wniosek o zabezpieczenie spadku.
Spadkobiercy powinni mieć na względzie tę czynność wówczas, gdy przedmioty są trwonione czy też istnieje uzasadnione niebezpieczeństwo ich utraty.
Wniosek do sądu o zabezpieczenie spadku może złożyć nie tylko spadkobierca, ale także każdy, kto spodziewa się uzyskać jakąś korzyść ze spadku. A więc nie tylko zapisobiorca, ale także uprawniony do zachowku, wykonawca testamentu, współwłaściciel rzeczy, współuprawniony do praw pozostałych po zmarłym, właściwy urząd skarbowy oraz również wierzyciel mający pisemny dowód jego należności przeciwko spadkodawcy. O sposobie zabezpieczenia decyduje w konkretnej sprawie sąd, natomiast wykonuje go komornik. Sąd może spisać przedmioty należące do spadku i oddać je pod dozór lub tymczasowy zarząd.
Zabezpieczenie ma na celu zachowanie masy spadkowej w takim stanie, w jakim znajdowała się w chwili śmierci spadkodawcy. Leży to w interesie spadkobierców i innych osób, które mogą uzyskać korzyści ze spadku. Szczególnym przypadkiem konieczności podjęcia takich działań zabezpieczajacych, może być często spotykana sytuacja rozliczeń między przedsiębiorcami, prowadzacymi działalność gospodarczą.
Np. pan X zawarł z panem Y umowę sprzedaży określonych rzeczy i nie zdążył zapłacić panu Y za dostarczony towar, gdyż zmarł w nagłych okolicznościach. Pan X wprawdzie zachował majątek, który dziedziczą jego syn i córka, ale syn zwleka z postępowaniem sądowym i z pozostawionego majątku sprzedaje co się da, aby uszczuplić masę spadkową. W tej sytuacji wierzyciel zmarłego obawia się, że może mieć trudności z odzyskaniem swoich wierzytelności od spadkobierców. Powinien więc niezależnie od innych podjętych w tym względzie działań, wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie spadku. Podstawą wniosku będzie art. 635 § 2 kodeksu postępowania cywilnego.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »