tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Dla kogo rozdzielność majątkowa?

Z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy ustawy powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty lub prawa majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.
Podstawowym kryterium determinującym przynależność określonych przedmiotów majatkowych do majątku wspólnego, jest chwila ich nabycia w czasie trwania wspólności ustawowej. Bez znaczenia natomiast jest czy dany przedmiot nabyli oboje małżonkowie czy tylko jeden z nich.
Dlaczego często małżonkowie decydują się w czasie trwania zwiazków małżeńskich na takie rozwiązania jak rozdzielność majątkowa? Dla pewnej grupy osób jest to pierwszy krok formalnoprawny związany z ewentualnym rozstaniem. Często idzie za tym podział majątku wspólnego, a w dalszej perspektywie rozwód.
Inną grupę stanowią osoby dla których rozdzielność majątkowa stanowi realizację potrzeby prawdziwej autonomii majątkowej. Są to m.in. osoby posiadające określony status majątkowy, osiągnięty przed zawarciem związku małżeńskiego, często w czasie trwania poprzedniego związku małżeńskiego. Jeszcze inna grupa osób to ci dla których rozdzielność majątkowa związana jest jedynie z zamiarem zaciągnięcia przez jednego z małżonków konkretnego zobowiązania, np. wzięcia kredytu.
Ale chyba najczęściej spotykaną grupą są przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności biznesowej podejmują określone ryzyko, a celem rozdzielności jest ochrona statusu majątkowego rodziny przed skutkami złych posunięć finansowych.
Wprowadzenie rozdzielności majątkowej powoduje, że każdy z małżonków na własny rachunek i ryzyko dokonuje wszelkich przedsięwzięć finansowych.
W warunkach gospodarki rynkowej, kiedy praca najemna na etacie staje się coraz mniej dostępna i coraz wieksza liczba osób z konieczności podejmuje pracę i działalność gospodarczą na własny rachunek, jako sposób zdobywania środków na życie, umowy majątkowe małżeńskie są coraz bardziej popularne w naszym społeczeństwie co widać już gołym okiem. Chodzi jedynie o to, aby tak kształtowane relacje ekonomiczne między małżonkami, nie odbywały się to kosztem rodziny.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »