tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Lista dłużników na klatce schodowej niedozwolona

W naszym bloku jest kilka osób, które mają duże zaległości w opłatach czynszowych za swoje lokale, niektórzy nawet kilkumiesięczne. Z tego tytulu grozi nam odcięcie dostawy ciepła i wody do mieszkań.
Na ostatnim zebraniu wspólnoty mieszkaniowej niektórzy jej członkowie domagali się, aby upublicznić na klatce schodowej listę dłuzników, zawierającą numery lokali, aby w ten sposób każdy dowiedział się o kogo chodzi i wywarł presję psychiczną na dłużników.
Czy my jako zarząd tej wspólnoty mamy takie prawo i czy to jest prawnie dozwolone? ? pyta członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej z osiedla Kopernika w Opocznie.
Kwestię tę regulują przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Jako administratora gromadzącego i przetwarzającego dane osobowe swoich członków, przepisy o ochronie danych osobowych również ten podmiot obowiązują. Wspólnota mieszkaniowa działa w oparciu o ustawę o własności lokali z 24 czerwca 1994 i kodeks cywilny.
Żaden jednakże przepis z ww. aktów prawnych, nie zezwala na wywieszanie numerów mieszkań wraz z przypisaną do nich kwotą zaległości. Tym samym przepisy prawa nie dają podstawy do upubliczniania tego typu informacji. Nie oznacza to jednak, że informacje o zadłużeniach nie mogą być ujawniane innym członkom wspólnoty.
Każdy z właścicieli (nie mylić z najemcami) lokalu danej wspólnoty mieszkaniowej, ma prawo do kontroli nie tylko zarządu wspólnoty mieszkaniowej czy zarządcy, ale także ogółu spraw związanych z przychodami i kosztami nieruchomości wspólnej i prowadzenia jej rachunkowości. Prawo to wynika z art. 29 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy o własności lokali. Zatem każdy zainteresowany współwłaściciel wspólnoty mieszkaniowej może bez żadnych ograniczeń mieć wgląd do wszelkiej dokumentacji zwiazanej z nieruchomością wspólną. Natomiast wywieszanie, udostępnianie danych osobowych szerokiemu ogółowi osób, także tych spoza wspólnoty mieszkaniowej jest bezpodstawne i niedozwolone. Za złamanie tego zakazu grożą konsekwencje karne określone w przepisach o ochronie danych osobowych.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »