tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Niekorzystne zmiany w ochronie lokatorów

To nie jest dobra wiadomość dla tych, którzy wynajmują od gminy mieszkania, a także dla tych co korzystają z dodatków mieszkaniowych, czyli dopłat do kosztów utrzymania mieszkania m.in. z dopłat do opału. Resort infrastruktury przygotował istotne zmiany w dotychczasowym systemie ochrony lokatorów. Zmiany te dotyczą zasad ustalania czynszów przez gminy oraz stopniowe ograniczanie wypłat dodatków mieszkaniowych ? co roku o 25%. Prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu rząd pzyjmie zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury zmiany.
Najważniejszą ideą proponowanych zmian jest to, aby gmina posiadała uprawnienia do zaproponowania innego lokalu osobie, która przejmie mieszkanie po śmierci głównego najemcy. Jak wiadomo, do tej pory takie mieszkanie było przejmowane przez mieszkających tam krewnych zmarłego. Tak będzie też dalej, ale gmina będzie mogła zaproponować też inne mieszkanie. Zdarza się często tak, że w kilkudziesięciometrowym mieszkaniu pozostawionym przez głównego najemcę pozostaje jedna lub dwie osoby, a zbędna powierzchnia jest podnajmowana. Zmiany mają przyczynić się do bardziej elastycznego traktowania przez gminy swoich zasobów mieszkaniowych.
Ponadto gminy w swoich regulaminach gospodarowania zasobami mieszkaniowymi będą mogły określać warunki, które umożliwią przeniesienie lokatorów do innych mieszkań. Gminy będą miały także możliwość zawierania umów najmu z lokatorami na czas oznaczony. Dotychczas takie umowy zawierane były wyłącznie na czas nieoznaczony, z wyjątkiem lokali socjalnych i związanych ze stosunkiem pracy.
Inne ważne zmiany to także sposób kształtowania czynszów. Podstawą bazową mają być czynsze oparte o rozliczenie rzeczywistych kosztów utrzymania zasobów, co ma poprawić budżety remontowe gmin. Nie trzeba dodawać, że spowoduje to wzrost samych czynszów, a na pewno ich większe zróżnicowanie w oparciu o dochody lokatorów.
Równolegle mają się zmienić przepisy o dodatkach mieszkaniowych. Projekt idzie w kierunku ograniczenia grup, które mogą się ubiegać o takie wsparcie. Z listy uprawnionych mają być wykreślone osoby z własnościowym prawem do lokali spółdzielczych oraz właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych. Nowe przepisy mają spowodować, że dodatek mieszkaniowy ma trafić do osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej, a taką osobą wg ministerstwa nie jest właściciel mieszkania lub domu. Innymi słowy ? masz mieszkanie lub dom na własność, to pomoc materialna ci się nie należy.
Nie stanie się to oczywiście z dnia na dzień ? nowe przepisy zakładają stopniowe wygaszanie wsparcia. W pierwszym roku byłoby to 75%, w drugim 50%, w trzecim 25%. Po tym okresie pieniądze nie były by więc wypłacane.
No cóż, ekonomia zaczyna być wszechobecna w każdej sferze życia społecznego. Teraz także wkracza w sposób dotychczas mało znany w cztery kąty naszych domów i mieszkań. Widać to najlepiej na otrzymywanych przez nas comiesięcznych rachunkach na koszty utrzymania gospodarstw domowych. Dodajmy z miesiąca na miesiąc coraz wyższych. Jak widać po proponowanych zmianach, teraz także dosięgnie najuboższych.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »