tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Prawo użytkowania wieczystego gruntu do lamusa?

Na fali entuzjazmu EURO 2012, rozpłynęła się bardzo dobra wiadomość dla dziesiątków osób i firm w naszym kraju. Sejm RP nie potwierdził funkcjonującego dotychczas mitu, że jest tylko maszynką do głosowania, i wyjeżdżającym na tegoroczny urlop sprawił miłą niespodziankę.
W głosowaniu sejmowym 28 czerwca br. ? wbrew rządowi ? przeszedł nieoczekiwanie leżący od jesieni 2003 r. radykalny projekt PiS, który z mocy prawa likwiduje użytkowanie wieczyste gruntów, przekształcając automatycznie to prawo we własność.
Przed głosowaniem wydawało się, że to rządowy projekt ustawy zostanie uchwalony, który dawał użytkownikom wieczystym prawo tylko do żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność (właścicielom domów, mieszkań, działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, użytkowanych gruntów rolnych, i warunkowo spółdzielniom mieszkaniowym i firmom).
Przypomnijmy, prawo użytkowania wieczystego gruntu polega na oddaniu, głównie w granicach administracyjnych miast, w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa lub samorządu, na 99 lat (wyjątkowo na 40 lat). Prawo to wprowadzono w PRL w 1961 r, do roku 1989 było jedyną możliwością nabycia gruntów państwowych. Cechą charakterystyczną tego prawa są opłaty roczne, aktualizowane okresowo wraz ze wzrostem wartości nieruchomości. Jak pamiętamy z poprzednich numerów TOP, w niektórych przypadkach opłaty te wzrosły kilkakrotnie, przyprawiając użytkowników wieczystych o zawrót głowy (działki pod garażami).
Wg nowo uchwalonych przepisów, osoba fizyczna lub firma mająca w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa lub samorządu, wystarczy że złoży do starosty, wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub marszałka województwa, stosowny wniosek, a wymienione tu organy będą zobowiązane to przekształcenie potwierdzić. Po uzyskaniu potwierdzenia, obdarowany własnością przed wpisem do księgi wieczystej jako właściciela, będzie musiał dopłacić różnicę między wartością rynkową prawa własnośći tego gruntu i prawa użytkowania wieczystego (licząc średnio 30 procent wartości rynkowej gruntu). Przy czym płatność ta może być rozłożona na 10 lat. Na gruntach zabudowanych domami mieszkalnymi będą mogły być udzielane bonifikaty.
Projekt ten dotychczas był krytykowany przez rząd ? podnoszono zarzuty, że uwłaszczeni użytkownicy wieczyści, szczególnie firmy, będą uchylali się od opłat za przekształcenie, co doprowadzi do kosztownych i długotrwałych działań windykacyjnych i utraty części dochodów przez Skarb Państwa i samorządy.
Uchwalone przepisy mają duże znaczenie szczególnie dla użytkowników wieczystych na Ziemiach Odzyskanych, w przypadku roszczeń właścicieli niemieckich sprzed 1945 r.
Teraz ustawa musi jeszcze przejść przez Senat i być podpisana przez Prezydenta RP.
Warto śledzić dalsze losy tego aktu prawnego, gdyż jego wejście w życie, to prawdziwa rewolucja w regulowaniu stanów prawnych gruntów, na których stoją w miastach nasze domy i inne nieruchomości.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »