tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Przejazd przez działkę sasiada, czy można go zabronić?

– Od wielu, z górą 40 lat, moja rodzina przejeżdża przez działkę sąsiada, a właściwie przez wydzieloną z tej działki drogę na długości ok. 60 m. Droga ta została przez nas wyprofilowana, utwardzona i nawieziona żwirem. Na własny koszt wykonaliśmy również przepust wód ściekowych. Ponieważ stosunki sąsiedzkie uległy w ostatnim czasie pogorszeniu obawiamy się, że sąsiad może nam zabronić przejazdu. Słyszeliśmy, że po tylu latach korzystania z tej drogi przysługuje nam zasiedzenie. Jak to formalnie potwierdzić?
Jeżeli stan faktyczny jest taki jak podajecie państwo w opisie, to nabyliście służebność gruntową drogi koniecznej w drodze zasiedzenia (nabycie na rzecz konkretnej osoby). Służebność ta jest prawem nabytym na rzeczy cudzej przez zasiedzenie. Do zasiedzenia tego typu służebności potrzebne jest spełnienie przez posiadacza warunku korzystania z trwałego i widocznego urządzenia. Wynika to z art. 292 kodeksu cywilnego.
W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że urządzenie to oznacza wynik celowego działania ludzkiego, uzewnętrzniony w trwalej postaci. Utwardzone przez Was własnym nakładem koleiny drogowe na działce sąsiada, można zaliczyć do trwałego i widocznego urządzenia. Również wykonany przez korzystających z drogi mostek przepustowy, taki warunek trwałości spełnia.
Natomiast za trwałe i widoczne urządzenie nie może być uznana droga polna, która powstała na skutek stałego przejeżdżania po tym terenie i zaznaczona jedynie koleiną lub śladami przepędzania bydła. Nie wystarczy też samo wyodrębnienie drogi z powstałego obszaru i korzystanie z niej.
Warto zwrócić uwagę, że bieg zasiedzenia (30 lat), rozpoczyna się dla państwa od dnia przystąpienia do korzystania z urządzenia, czyli od dnia utwardzenia drogi i wysypania żwirem.
Stwierdzenie zasiedzenia służebności drogi koniecznej następuje na podstawie postanowienia sądu, a właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy dla miejsca położenia nieruchomości, na której zlokalizowana jest droga będąca przedmiotem zasiedzenia.
Zasiedzenie służebności drogi koniecznej podlega co do zasady obciążeniem podatkiem od spadków i darowizn, trzeba z tego się rozliczyć z urzędem skarbowym.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »