tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Nasz dom, cudza działka

Moi teściowie udostępnili mnie i żonie, a swojej córce, część działki, abyśmy mogli postawić na niej własny dom. Właścicielami działki przez cały czas są teściowie. Natomiast koszty całej budowy sfinansowaliśmy sami z żoną. Obecnie nasze stosunki z teściami się bardzo pogorszyły. Czy możemy domagać się, aby przeniesiono na nas część zajętej pod dom działki teściów, chcemy się wygrodzić i stworzyć oddzielną posesję?
Użyczenie w rodzinie działki pod budowę domu, bez zmiany jej statusu właścicielskiego, to dla młodych małżeństw na dorobku rzecz bardzo dogodna, bo nie wymaga nakładów finansowych, ale z praktycznego punktu widzenia, nie zawsze do końca przemyślana. Zawsze należy brać pod uwagę, możliwą w przyszłości zmianę relacji rodzinnych bądź to z teściami, bądź z przyszłymi spadkobiercami ich schedy majątkowej, jeżeli teściowie nie uregulują stosunków majątkowych za życia.
Na pytanie czytelnika należy odpowiedzieć twierdząco – zięć i córka, którzy wznieśli na cudzym gruncie budynek, mogą domagać się przeniesienia na nich własności zajętej pod budynek działki, pod warunkiem, że wartość budynku przekracza znacznie wartość zajętego na ten cel gruntu. Przy złych relacjach rodzinnych muszą też uiścić wynagrodzenie z tego tytułu.
Aby móc skorzystać z przysługujących im uprawnień, zobowiązani też są udowodnić, że posiadają ten grunt w dobrej wierze, jako tzw. posiadacze samoistni. Posiadaczem samoistnym jest ten, kto działką praktycznie włada jak własciciel. Nie jest posiadaczem samoistnym posiadacz zależny, a więc ten kto jest, np. dzierżawcą, najemcą lub użytkownikiem, lub inną osobą sprawującą władztwo nad cudzą rzeczą.
Oddzielnym problemem może być geodezyjne wydzielenie działki z budynkiem jako samodzielnej, z działki już istniejącej. Decydują o tym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określające minimalne parametry działek budowlanych oraz inne uwarunkowania form przestrzennych w danej okolicy, a także uzbrojenia technicznego, w tym także dostępu do drogi publicznej. W tej konkretnej sprawie podziału nieruchomości radzimy zasięgnąć informacji w gminie oraz w biurze geodezyjnym.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »