tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Nie ma przymusu pozostawać członkiem spółdzielni mieszkaniowej

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej i mam prawo do lokalu mieszkalnego. Nie chcę być dalej członkiem tej spółdzielni, natomiast chcę zachować lokal mieszkalny. Jak mam to zrobić i czy będzie mi się to opłacało?
Był taki czas w spółdzielczości mieszkaniowej, że zbycie spóŁdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego uzależnione było od przyjęcia nabywcy w poczet członków spółdzielni. Innymi słowy, każdy kto nabywał takie prawo, musiał się wpisać na listę członków spółdzielni. Jednakże obowiązek ten obecnie już nie wystepuje. Konkretnie od 15 kwietnia 2004 r. kiedy to Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując tę sprawę uznał, że obowiązek członkostwa w spółdzielni posiadaczy własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest niekonstytucyjny.
Dziś ten, kto ma spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, nie musi być członkiem spółdzielni. Nie ma konieczności wpłaty wpisowego, nieraz kilkaset złotych, przy kupowaniu lokalu spółdzielczego. Chyba, że ktoś z własnej woli chce zostać członkiem spółdzielni.
Żeby wystąpić ze spółdzielni, skoro się jest już jej członkiem, trzeba złożyć pisemną rezygnację z członkostwa. Spółdzielnia dalej będzie zarządzać nieruchomością, a właściciel prawa spółdzielczego dalej będzie opłacał na jej konto czynsz za mieszkanie. Jednak opuszczając spółdzielnię tracimy kontrolę nad sposobem zarządzania mieszkaniem i infrastrukturą spółdzielczą. Nie mamy prawa głosowania na walnych zgromadzeniach członków nad istotnymi sprawami spółdzielni, ani też nie uczestniczymy w wyborze władz spółdzielni. Nie możemy także korzystać z przychodów i pożytków, które ma spółdzielnia, np. z wynajmu lokali użytkowych lub innego majątku spółdzielni. Pieniądze te, przynajmniej w dobrze zarządzanych spółdzielniach, są przeznaczone na dopłaty do kosztów utrzymania mieszkań i obniżają czynsz, ale tylko spółdzielców. W związku z tym może nastąpić zróżnicowanie opłat czynszowych.
Przed wspomnianym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego notowano w niektórych spółdzielniach przypadki zastraszania niewygodnych osób pozbawieniem ich członkostwa, co oznaczało utratę prawa do mieszkania. Teraz to się skończyło. Utrata członkostwa nie oznacza utraty prawa do lokalu mieszkalnego. Ono będzie zawsze należało do osób, które to prawo nabyły.
Jeszcze lepszym sposobem wzmocnienia swojego statusu posiadacza mieszkania w spółdzielni jest przekształcenie prawa własnościowego do lokalu w odrębną własność. Obowiązujące na dziś przepisy prawa o spółdzielniach mieszkaniowych dalej taką możliwość stwarzają.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »