tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Za długi czynszowe odpowiadają nie tylko spadkobiercy

Przez jakiś czas w czasie studiów mieszkałem w mieszkaniu mojego wujostwa w Łodzi, będąc tam zameldowanym. Obecnie jestem już na swoim, ale w ubieglym miesiącu otrzymałem z tamtejszej spółdzielni mieszkaniowej wezwanie do zapłaty z tytułu nie zapłaconego przez wujostwo czynszu za 2010 rok.
Aktualnie po śmierci wujka mieszkanie przejęła jego córka, z którą jednak się trudno porozumieć w kwestiach majątkowych. Czy mam obowiązek spłaty zaległego czynszu i w jakiej wysokości?
Zaleglości czynszowe to coraz większy problem nie tylko najemców mieszkań, ale także ich właścicieli ? spółdzielni mieszkaniowych, gmin, osób prywatnych. Nic więc dziwnego, że podmioty te w odzyskiwaniu długów stają się coraz bardziej aktywne, tym bardziej, że już obecnie istnieją instrumenty prawne dające takie możliwości. Jednym ze sposobów jest solidarna odpowiedzialność za czynsz wszystkich zamieszkałych w danym lokalu mieszkalnym domowników.
Powszechnie wiadomo, że w razie dziedziczenia na najbliższą rodzinę przede wszystkim przechodzą wszelkie prawa i zobowiązania majątkowe zmarłego. Spadkobiercą może być także na podstawie testamentu dowolnie wybrana osoba spoza rodziny lub inny podmiot prawny. Wśród zobowiązań zmarłego mogą być niespłacone kredyty lub brak zapłaty za wykonane jeszcze przed śmiercią usługi. Mało jednak osób ma świadomość, że w pewnych przypadkach za dlugi zmarłego odpowiadają nie tylko jego spadkobiercy. I w opisanym przez czytelnika przypadku mamy tego przykład.
Zgodnie z odnośnymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 688), za zapłatę czynszu i innych należnych opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, odpowiadają solidarnie z najemcą, stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. I nie ma tu znaczenia okoliczność, że osoba zamieszkująca nie jest członkiem najbliższej rodziny głównego najemcy lokalu, ani też, że nie podpisała umowy najmu.
Jeżeli główny najemca nie płaci czynszu, właściciel lokalu może żądać spłaty długu zarówno od niego, jak i od każdej innej dorosłej osoby, która mieszka lub mieszkała w okresie powstania długu z głównym najemcą. Odpowiedzialność ta jest jednak ograniczona ? właściciel lokalu może żądać pieniędzy, które miały być zapłacone tylko za okres, kiedy te osoby zamieszkiwały w danym lokalu. Nie ma prawa żądać zapłaty za okres, kiedy główny najemca mieszkał sam.
Można więc powiedzieć, że zarówno spadkobiercy zmarłego,jaki osoby z nim zamieszkałe, stają się z mocy ustawy dłużnikami solidarnymi względem właściciela lokalu.
W tym znaczeniu właściciel lokalu (wynajmujący), może żądać zapłaty całości, lub części długu od wszystkich dłużników łącznie, lub od każdego z osobna. Wybór jest kwestią sytuacji majątkowej każdego dłużnika. Zapłata długu przez którego kolwiek dłużnika, zwalnia ze zobowiązania pozostałych. Pamiętać trzeba, że jeżeli w lokalu mieszka kilka osób, to każda zobowiązana jest do spłaty całości długu, nie zaś proporcjonalnie. Dopiero, gdy spłaci dług, będzie mogła już samodzielnie żądać od każdego współzamieszkałego proporcjonalnej spłaty jego częśći długu.
Wiele osób, mimo że nie mieszka w danym lokalu, obawia się, że będzie musiało spłacać długi czynszowe z tytułu samego zameldowania w danym lokalu. Dzieje się tak np. w razie separacji małżonków lub temu podobnych sytuacji, jeżeli mieszkanie jest wynajmowane.
Obawa ta jest jednak bezpodstawna. Samo zameldowanie jest jedynie czynnością administracyjną i w żaden sposób nie warunkuje odpowiedzialności za długi czynszowe. Odpowiedzialność za długi czynszowe wynika z faktu rzeczywistego wspólnego zamieszkiwania, a nie z faktu zameldowania w danym lokalu. W takim przypadku, aby wyłączyć się z kręgu potencjalnych dłużników, należy jak najszybciej się wymeldować w urzędzie gminy lub też powiadomić wynajmującego (właściciela lokalu), o tym, że nie mieszka się już w tym lokalu. Mowa tu o osobach wspólnie zamieszkałych z głównym najemcą lokalu.
Najlepszym sposobem powiadomienia jest wysłanie odpowiedniego pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i zachowanie kopii pisma oraz zwrotnego potwierdzenia odbioru na wypadek ewentualnego sporu sądowego.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »