tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Zanim wyślemy dziecko na kolonie

Wysyłając dziecko na kolonie lub obóz, powinniśmy sprawdzić przede wszystkim organizatora takiego wyjazdu, by upewnić się, że ma odpowiednie uprawnienia, a wybrana przez nas forma wypoczynku nie jest nielegalna.
Organjizatorzy kolonii czy obozów oraz wycieczek (np. biura podróży, firmy turystyczne czy inne podmioty) działający zgodnie z prawem powinni posiadać wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych. Możemy sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki pod adresem: www.turystyka.gov.pl, gdzie prowadzona jest centralna ewidencja organizatorów i pośredników turystycznych, a także u marszałka województwa odpowiedniego dla siedziby firmy. Wpis do rejestru oznacza, że organizator ma wykupione obowiązkowe ubezpieczenie turystyczne na wypadek niewypłacalności, co może okazać się ważne zwłaszcza w przypadku, gdy zdecydujemy się wysłać dziecko na wypoczynek poza granicami kraju.
Każdy wypoczynek zorganizowany podlega też zgłoszeniu w kuratorium oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania jego organizatora (najpóźniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem kolonii, obozu lub półkolonii). Czy wybrana przez nas dla dziecka forma wypoczynku (na terenie Polski) została zarejestrowana, możemy sprawdzić m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: www.wypoczynek.men.gov.pl. Znajdziemy tam też poradnik, jak przygotować najmłodszych do wyjazdu na kolonie czy obóz oraz inne przydatne informacje na ten temat.
Możemy też zażądać od organizatora adresu i numeru telefonu kuratorium, w którym dokonano zgłoszenia, i tam sprawdzić, czy wypoczynek został zarejestrowany.
Co w praktyce oznacza zgłoszenie wypoczynku w kuratorium? Organizator, zgłaszając wyjazd do kuratorium, musi wykazać, że zostaną spełnione wszystkie niezbędne warunki z jego strony. Dotyczy to zwłaszcza: odpowiednich kwalifikacji kadry wychowawców, ich liczby, jak i programu wypoczynku, a także zabezpieczenia pod względem medycznym i bytowym. W przypadku nieszczęśliwego wypadku uczestnik zgłoszonego wypoczynku może liczyć na odszkodowanie, bo ma obowiązkowe ubezpieczenie. Do kuratorium możemy też zgłosić wszystkie zauważone przez dziecko lub przez nas nieprawidłowości, np. dotyczące opieki wychowawców, stanu sanitarnego budynku, w którym organizowana jest kolonia czy obóz, braku opieki medycznej lub ratownika (jeśli dzieci wypoczywają nad wodą). Pracownicy kuratorium w każdej chwili mogą skontrolować wskazaną placówkę. O uchybieniach można też powiadomić sanepid i straż pożarną.
Aby zajpewnić dziecku bezpieczny dojazd na kolonie lub obóz, warto też sprawdzić uprawnienia przewoźnika, z którym będzie podróżować nasza pociecha. Informację, kto będzie przewoźnikiem, powinien nam podać organizator wypoczynku. W wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego można dowiedzieć się np. czy posiada on homologację i zezwolenie na przewóz osób (numer do odpowiedniego inspektoratu znaleźć można na stronie www.gitd.gov.pl w zakładce WITD). Przed wyjazdem (przynajmniej dzień wcześniej) warto też poprosić policję o przyjazd na miejsce zbiórki i sprawdzenie stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości kierowcy. Kontrolą taką zajmuje się najczęściej Wydział Ruchu Drogowego.
Na niektóre obozy, choć jest to już raczej rzadkość, dzieci dowożone są też transportem publicznym, np. pociągami. W takim przypadku warto upewnić się, że wynajęty jest dla nich osobny, zamykany wagon, do którego nikt obcy nie będzie mógł wsiąść. Przy okazji zadbajmy też, by wielkość i ciężar bagażu były dostosowane do możliwości dziecka, gdyż niekiedy może nie być w pobliżu osoby, która mogłaby mu pomóc w jego niesieniu. Dobrze byłoby, gdyby był to jeden większy plecak, walizka lub torba, a dodatkowo niewielki plecak podręczny.
Pamiętajmy też, że kolonia czy obóz powinny być dostosowane do wieku, stanu zdrowia, predyspozycji czy zainteresowań dziecka. Jeśli bierze ono stale jakieś leki lub jest na coś uczulone, trzeba o tym poinformować organizatora wypoczynku, a jeszcze lepiej kierownika i wychowawcę, którzy bezpośrednio będą sprawowali opiekę nad naszą pociechą.
Mimo że większość dzieci, wyjeżdżając na kolonię czy obóz, ma przy sobie obecnie telefon komórkowy, na wszelki wypadek poprośmy także o numer kierownika wypoczynku. W telefonie dziecka numer do nas warto oznaczyć symbolem ICE. Jest to skrót od angielskiej nazwy In Case of Emergency (w razie wypadku) i stosowany jest jako międzynarodowe oznaczenie numeru osoby, którą należy zawiadomić w razie wystąpienia jakiegoś wypadku. Dla ratowników jest to też sygnał, że od osoby oznaczonej takim symbolem będą mogli uzyskać więcej informacji o ogólnym stanie zdrowia osoby poszkodowanej oraz pozyskać inne potrzebne dane. Jeśli chcemy oznaczyć więcej niż jeden numer do symbolu ICE należy dodać kolejne cyfry, np. ICE1, ICE2.
Oprócz tych podstawowych numerów, które przydadzą się na każdy wyjazd, możemy dziecku dopisać jeszcze takie, które mogą być pomocne w konkretnych sytuacjach. Jeśli dziecko wybiera się w góry, warto wpisać numer TOPR (601 100 300 oraz 18 20 63 444) lub GOPR (601 100 300 oraz 985), jeśli nad morze ? WOPR (601 100 100). Jeśli jedzie za granicę, wpiszmy numer najbliższego polskiego konsulatu lub ambasady. Możemy także dopisać numer do hotelu lub innego miejsca, w którym dziecko będzie nocować.


MarMajs    
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »