tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Grunty rolne w spadku, ale brak księgi wieczystej

W spadku po zmarłym bezpotomnie bracie, otrzymałam 2 ha ziemi rolnej. Jakie wiążą się z tym opłaty? Ziemię zamierzam sprzedać, ale nie ma na nią księgi wieczystej. Czy samo posiadanie ziemi bez jej uprawy wiąże się z podatkiem?
Rzeczą podstawową jest w tym przypadku przeprowadzenie postępowania spadkowego po zmarłej osobie oraz rozliczenie się w odpowiednim terminie z urzędem skarbowym z podatku od spadków i darowizn. W myśl art. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego gospodarstwa rolnego albo jego części, jest zwolnione od podatku, pod warunkiem, że gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez co najmniej 5 lat od jego nabycia.
Czytelniczka w myśl obecnie obowiązujących przepisów korzystać będzie z dobrodziejstwa art. 4a powołanej wyżej ustawy o podatku od spadków i darowizn, z tego powodu, że jako siostra, zaliczana jest do kręgu osób zwolnionych z tego podatku.
Natomiast posiadanie gruntu rolnego wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku rolnego. Podatek ten zależy od wielkości gruntów, ich klasy bonitacyjnej i przeznaczenia. Nakazy podatkowe wydaje gmina, która określa wysokość zobowiązania i terminy wpłaty. Niektóre gminy przy nieużytkach i gruntach niskiej klasy (V, VI) stosują zwolnienia od podatku rolnego ? szczegółowe informacje można otrzymać w gminie miejsca położenia gruntu.
Posiadanie gruntu rolnego w takiej wielkości, daje czytelniczce możliwość czerpania zysków z unijnych dopłat bezpośrednich. W tej sprawie trzeba się zwrócić do najbliższej terenowo placówki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Osoba, która nabyła nieruchomość w postaci gruntu rolnego, powinna złożyć wniosek do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, właściwego dla miejsca położenia gruntów, o wpis prawa własności na jej rzecz. Co prawda nie jest to konieczne, jeżeli zamierzamy od razu nieruchomość po jej nabyciu sprzedać. Dla aktu notarialnego sprzedaży wystarczy wówczas m.in. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o rozliczeniu podatku od spadku. Jednakże z moich własnych doświadczeń z rynku nieruchomości wynika, że z reguły potencjalni nabywcy żądają aktualnych odpisów z ksiąg wieczystych. Pozwala to na szerszą wiedzę na temat ewentualnych ograniczeń w obrocie tą nieruchomością, w tym istniejących służebności, ostrzeżeń lub hipoteki. Korzystamy wówczas z tzw. publicznej wiary ksiąg wieczystych.
Z tego też względu, w razie braku założonej księgi wieczystej dla tej nieruchomości, zalecalibyśmy jej założenie. Koszt to zaledwie kilkaset złotych, ale ułatwi to z pewnością transakcję sprzedaży i zwiększy zaufanie nabywcy i bezpieczeństwo obrotu.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »