tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Ile może zabrać komornik?

? Po wyroku sądowym nadany został tytuł wykonawczy i komornik rozpoczął wobec mnie działania egzekucyjne. Jakie świadczenia może zająć mi komornik i w jakiej wysokości?
Egzekucja komornicza może być prowadzona z nieruchomości, ruchomości, np. samochodu, maszyn, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, praw majątkowych (udziały w spółce) oraz innych wierzytelności (umowy o dzieło, zlecenia itp.).
W związku z tym, że komornicy często zajmują wynagrodzenia za pracę i środki zdeponowane na rachunku bankowym warto wiedzieć, że istnieją ograniczenia egzekucji ze wspomnianych składników majątkowych.
W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć wynagrodzenie za pracę do wysokości 3/5 wynagrodzenia. W przypadku egzekucji innych należności lub potrącenia zaliczek pieniężnych, do wysokości połowy wynagrodzenia za pracę. Przy czym warto pamiętać, że przepisy kodeksu pracy określają kwoty wolne od potrąceń.
I tak wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego wg oddzielnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy ? przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych innych niż świadczenia alimentacyjne.
75% wynagrodzenia obliczonego jw. ? przy potrącaniu zaliczek piniężnych udzielonych pracownikowi np. na koszty podróży, paliwo itp.
90% wynagrodzenia obliczonego jw. przy potrąceniu kar pieniężnych nałożonych przez pracodawcę w oparciu o art. 108 kodeksu pracy.
Egzekucja środków posiadanych na rachunkach bankowych określona jest prawem bankowym. Zgodnie z art. 54 prawa bankowego środki pieniężne znajdujące się w bankach na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo?rozliczeniowych oraz rachunkach terminowych lokat jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Jednakże ograniczenie to nie ma zastosowania do alimentów ? wierzytelności z rachunku bankowego pokrywają egzekucję na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »