tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Jak sprawdzić po śmierci bliskich, czy i gdzie mieli oszczędności?

Niedawno zmarł mój jedyny brat, który jednak nie zostawił żadnego testamentu na wypadek swojej śmierci. Brat nie był żonaty i z tego co mi wiadomo, nie posiadał potomstwa. Rodzice również nie żyją. Za życia bratu powodziło się nieźle, ponieważ przez kilka lat prowadził własny warsztat samochodowy i jak przypuszczam mógl mieć spore oszczędności. Być może, tak jak większość przedsiębiorców, również kredyty. Jak to sprawdzić, w jakich bankach, i czy bank udostępni mi takie informacje?

Opisany tu przypadek może dotyczyć każdego, kto nagle straci swoich bliskich i jako spadkobierca staje przed koniecznością regulowania spraw majątkowych po zmarłym. Jeżeli z różnych powodów nie byliśmy wprowadzeni w sytuację majątkową zmarłego, to może być problem, szczególnie gdy przyjdzie nam regulować długi spadkodawcy, a masy spadkowej nie starcza. Wówczas zaczniemy szukać pieniędzy w nadziei, że zmarły pozostawił je gdzieś na lokatach lub rachunkach w bankach, o czym dotychczas nie wiemy.
Nie pozostanie nam wtedy nic innego jak wcielić się w rolę detektywa i rozpocząć poszukiwania po bankach, bo przecież w dzisiejszych czasach, mało kto trzyma pieniądze w przysłowiowej skarpetce.
Od czego zacząć? Poszukiwania rozpoczynamy od zebrania i przejrzenia dokumentów zmarłego, pozostawione w miejscu dotychczasowego zamieszkania lub pobytu. Wśród tych dokumentów możemy znaleźć umowy i aneksy, lub papierowe wyciągi bankowe, potwierdzające lokaty i kredyty. A być może znaczącym śladem będzie korespondencja prowadzona z bankiem lub bankami w tej sprawie, zapisy w ewidencji księgowo?finansowej w razie działalności gospodarczej.
Z dokumentów tych możemy zidentyfikować bank lub banki, z którymi zmarły miał nawiązane kontakty. Idąc tym tropem można prowadzić dalsze poszukiwania.
Większość osób prowadzących firmę korzysta także z kredytu dla przdesiębiorców, chociażby z kredytu w rachunku bieżącym. Na koniec każdego roku banki przesyłają potwierdzenia salda rachunku dla celów sprawozdawczości finansowej i rozliczeń z fiskusem. Na tej podstawie można odszukać bank, w którym zmarły miał tego rodzaju kredyt. A jeżeli miał kredyt to mógł mieć tam również lokatę lub inne rachunki.
Ale ustalenie banku to dopiero połowa sukcesu, bo żaden bank nie udzieli nam bez odpowiednich dokumentów informacji o stanie środków na lokacie zmarłego. Zeby takie dane uzyskała nawet bliska osoba, musi przedstawić w banku orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony u notariusza. Tylko takie dokumenty będą stanowiły dla banku podstawę udzielenia informacji o lokacie zmarłego, a także dochodzenia roszczeń od spadkobierców z tytułu kredytów jakie zmarły zaciągnął.
Dokumentem legitymującym nie jest także wprowadzony niedawno, bo od października 2011 roku, po nowelizacji kodeksu cywilnego, tzw. zapis windykacyjny, czyli przekazanie testamentem konkretnych składników swojego majątku poszczególnym osobom. Zapis ten nie stanowi dla banku podstawy do wypłaty środków z rachunków bankowych beneficjentowi zapisu windykacyjnego.
Reasumując, jeżeli mamy przypuszczenia, że zmarła osoba miała jakieś oszczędności lub długi w banku, to trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe w sądzie lub też udać się ze wszystkimi spadkobiercami do notariusza, w celu sporządzenia aktu poświadczenia. Dopiero mając jeden z tych dwóch dokumentów w ręku, uzyskamy w banku wszelkie potrzebne informacje i ewentualną wypłatę środków należnych spadkobiercom.
Banki od zarania dziejów swoją działalność opierają na jednej z fundamentalnych dla ich istnienia zasad ? pilnego strzeżenia tajemnicy bankowej swoich klientów. Uchylenie tej tajemnicy może się odbywać tylko w ściśle określonych prawem bankowym przypadkach, których zakres jest bardzo ograniczony. Nawet jeżeli ubiegającymi się o informacje są osoby najbliższe klienta.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »