tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Pojazdy usunięte z dróg, trzeba odebrać z parkingu w terminie

Sześć miesięcy – tyle czasu mamy na odebranie z parkingu strzeżonego pojazdu, pozostawionego w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudniające ruch lub w inny sposób zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Nie odebrany po tym terminie pojazd przez osobę uprawnioną, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się i przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. Analogicznie przedstawia się sytuacja, gdy pojazdem kierowała osoba znajdująca się w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
Takie pojazdy „chwilowo” odebrane właścicielom, ściągane są na policyjne parkingi strzeżone, i na czas prowadzonego postępowania przez organy porządkowe, stoją na wyznaczonych parkingach. Zdarza się, że nawet kilka lub kilkanaście miesięcy.
Wszelkie koszty związane z przechowywaniem na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg , obciążają właściciela usuniętego pojazdu, włączając w to sytuację, kiedy pojazd został nie odebrany przez osobę uprawnioną w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, stając się tym samym własnością Skarbu Państwa. Tak stanowią przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, określające warunki przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg.
A są to koszty niemałe, biorąc pod uwagę obowiązujące na tego typu parkingach stawki, wynoszące od kilku do kilkudziesięciu złotych za dobę. Zdarza się więc w wielu przypadkach, że wysokość do zapłacenia rachunku za tego typu usługę, przekracza wartość rynkową przechowywanego pojazdu. Szczególnie w przypadku starszych pojazdów lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych.
Sprawa opłat za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi, była m.in. przedmiotem rozpatrywania przez Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że obowiązujące w tej materii przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym są zgodne z Konstytucją RP, zostały zredagowane z wystarczającą precyzją i nie budzą watpliwości interpretacyjnych. Zatem koszty utrzymania pojazdów na parkingach obciążają włascicieli pojazdów, a ewentualne roszczenia z tego tytułu podmiotów prowadzących tego typu parkingi, nie powinny być kierowane do organów porządkowych, lecz przeciwko właścicielom usuniętych pojazdów.
Jest zima, wiele pojazdów ze względu na warunki atmosferyczne pozostawionych zostało i unieruchomionych przez ich właścicieli w miejscach niedozwolonych, utrudniających lub wręcz zagrażajacych bezpiczeństwu ruchu drogowego. Właścicele ci wielokrotnie wyjechali za granicę lub w inne miejsca kraju w poszukiwaniu pracy, pozostawiając swoje pojazdy w miejscach przypadkowych, z myślą o usunięciu ich po powrocie z chwilą poprawy warunków atmosferycznych.
Na razie służby porządkowe mogą być wyrozumiałe, biorąc pod uwagę to co się dzieje w przyrodzie, ale z chwilą znaczącej poprawy warunków drogowych, takie przypadki nie będą z pewnością tolerowane przez organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego. Zatem właściciele tak pozostawionych pojazdów mogą mieć problem, gdy po jakimś czasie listonosz przyniesie im do domu rachunek od którego może zawirować w głowie.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »