tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Czy można dłużnikowi odciąć wodę i ogrzewanie?

W naszym bloku mamy taką rodzinę, która od miesięcy nie płaci czynszu i mimo wyznaczenia kolejnych terminów zapłaty, dalej takich zamiarów nie wykazuje.
Uzbierało się tego już kilka tysięcy złotych. Ostatnio na zebraniu wspólnoty padła propozycja, aby podjąć czynności nękające, a w szczególności odciąć dostawę do tego mieszkania wody i ciepła, tak aby wspólnota nie ponosiła dalszych strat za dostawy mediów do tego lokalu.
Czy takie działania są prawnie dozwolone?

Rozwiązanie tej sprawy w interesie całej wspólnoty mieszkaniowej jest nie tyle problemem prawnym, co technicznym. Oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, aby dłużnika, który ma duże opóźnienia w płatnościach za dostawę do jego mieszkania mediów w postaci wody i czynnika grzewczego, pozbawić tych mediów bytowych i tym samym zmusić do uregulowania zaległości. Nie powinno jednak być wątpliwości, że wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa odciąć w takiej sytuacji dłużnikowi zimnej wody.
Po pierwsze takie prawo, stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przysługuje wyłącznie przedsiębiorstwu wodno?kanalizacyjnemu, a po wtóre nie pozwalają na to względy sanitarne obowiązujące w budynkach wielorodzinnych. Trudno sobie wyobrazić taką sytuację bez skutków sanitarno?epidemiologicznych, szczególnie w okresie upałów.
Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, aby dłużnika pozbawić ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Chociaż znam przypadek, że pewien dłużnik był tak przebiegły, że dla uzyskania źródła ciepła, aby ogrzać mieszkanie i mieć ciepłą wodę, terminowo regulował wyłącznie rachunki za prąd i gaz.
Odrębny problem to możliwości techniczne. Istniejący system instalacji grzewczej w budynkach wielorodzinnych, szczególnie w tych starszych technologiach budowy, jest zaprojektowany i wykonany na wzór naczyń połączonych. Możliwość wyłączenia z tego systemu pojedynczych lokali bez przeprojektowania całego systemu i naruszenia bilansu cieplnego budynku, są ograniczone. Wiąże się to ze znacznymi kosztami, co w pojedynczych przypadkach byłoby zdecydowanie nieekonomiczne.
W celu odzyskania przez wspólnotę mieszkaniową swoich należności, pozostaje więc wystąpić przeciwko dłużnikowi na drogę sądową z roszczeniem o zapłatę i przy korzystnym wyroku, wdrożyć egzekucję komorniczą.
Jeżeli dłużnik jest właścicielem mieszkania, musi się także w ostateczności liczyć z jego zlicytowaniem. Podstawą takiego działania są przepisy ustawy o własności lokali z 1994 r.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »