tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Kiedy pozwolenie?


Trafia mi się okazja kupić niewielką działkę w Ossie w gminie Białaczów, niedaleko zalewu, na której chciałbym pobudować sobie jakiś niewielki domek letniskowy. Przeraża mnie jednak cała procedura związana z prawnymi aspektami budowania tego typu obiektów. Słyszałem, że to droga przez mękę i na budowę takiego obiektu potrzebne będzie pozwolenie organu administracyjnego?
Odpowiedzi na to pytanie należałoby szukać w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ? Prawo budowlane. Jak wiadomo, stosownie do przepisów powołanej wyżej ustawy, roboty budowlane należałoby rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem robót budowlanych zwolnionych z tego obowiązku. Ustawa Prawo budowlane podaje zamknięty katalog budów i robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ? wymagają one tylko zgłoszenia do administracji budowlanej bądź są zwolnione z obu tych wymogów (art 29?31 ustawy).
Obiekty letniskowe, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pmocą przegród budowlanych, oraz jeżeli posiadają fundamenty i dach, w świetle art 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, należy uznać za budynki. Załącznik do tej ustawy wskazuje, że domki letniskowe zostały zaliczone do III kategorii, tj. innych niewielkich obiektów budowlanych. Zatem budowa domków letniskowych w myśl art. 28 ust. 1 ww. ustawy wymaga uzyskania decyzji właściwego organu administracji budowlanej o pozwoleniu na budowę.
Natomiast takie obiekty jak barakowozy czy kontenery, jako tymczasowe obiekty budowlane nie związane trwale z gruntem i przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, wymagają jedynie zgloszenia do administracji budowlanej. Ciekawostką tutaj może być utrwalona w orzecznictwie sądowym linia orzekania, że dla oceny czy dany obiekt budowlany jest trwale związany z gruntem, nie ma znaczenia posiadanie przez ten obiekt fundamentów czy wielkość zagłębienia w gruncie. Istotne jest, czy posadowienie jest na tyle trwałe, że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustawioną na nim konstrukcję lub przesunąć ją na inne miejsce.
W konkretnym przypadku radzimy zawsze zasięgnąć szczegółowych informacji w administracji architektoniczno?budowlanej lub w nadzorze budowlanym, aby uniknąć niepotrzebnych skutków prawnych związanych z samowolą budowlaną.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »