tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Garaż można postawić bezpośrednio przy granicy z sąsiadem

Na swojej działce mam zamiar postawić budynek gospodarczy z garażem. Jaką odległość należy zachować od granicy z sąsiadem, aby nie narazić się na spór i nie naruszyć przepisów budowlanych?
W tej materii obowiązują zmienione od 8 lipca 2009 r. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warunki te opisane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 56/2009 poz. 461.
Wymienione wyżej przepisy dopuszczają usytowanie takich obiektów jak garaże i budynki gospodarcze o długości nie większej jak 5,5 m i wysokości mniejszej niż 3 m, bezpośrednio przy granicy z sasiednią działką budowlaną, w odległości nie mniejszej jak 1,5 m.
Ściana takiego budynku zwrócona w stronę granicy nie może mieć otworów okiennych ani drzwiowych. Nie ma przy tym znaczenia czy po drugiej stronie granicy istnieje już podobny obiekt, czy nie.
Nie ma natomiast zmian w przypadku odległości, jakie należy zachować pomiędzy budynkiem inwentarskim lub gospodarczym, zwróconym w stronę granicy ścianą z otworami, a ścianą istniejącego na sasiedniej działce budynku mieszkalnego, budynkiem zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej lub budynku dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Odległość pomiędzy ścianami takich budynków nie może być mniejsza niż 8 m.
Trzeba wziąć pod uwagę, że podane odległości mają zastosowanie do niewielkich budynków inwentarskich i gospodarczych, które niejako uzupełniają zabudowę mieszkaniową lub zagrodową. Natomiast trudno sobie wyobrazić, aby w takiej odległości od budynków mieszkalnych były lokalizowane np. kurniki, chlewnie, tuczarnie lub fermy związane z prowadzeniem hodowli na dużą skalę (wielkopowierzchniowe). Obiekty takie mogą znacząco wpływać na środowisko, zatem ich usytuowanie zależeć musi od tzw. raportu oddziaływania na środowisko stref ochronnych, co wymaga szeregu opinii i uzgodnień organów sanitarnych.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »