tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Do którego małżonka należy zakupione mieszkanie?

? Jestem mężatką, ale z mężem nie mieszkam i nie mam rozwodu. Mam zamiar kupić niewielkie mieszkanie, aby się usamodzielnić w przyszłości. Obecne mieszkanie jest po dziadkach męża, otrzymane przez niego w drodze spadku. Jak przeprowadzić kupno mieszkania, aby potem uniknąć kłopotu z podziałem majątku? ? pyta nasza czytelniczka.
W tej chwili istotne jest, jaki rodzaj ustroju majątkowego istnieje między małżonkami, tzn. czy mają podpisaną umowę o rozdzielności majątkowej (intercyzę), czy też istnieje między nimi ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Trzeba pamiętać, że zakup mieszkania, tak jak każdej innej nieruchomości, wymaga podpisania aktu notarialnego u notariusza. Jeżeli w akcie notarialnym będzie zawarte stwierdzenie, że środki finansowe pochodzą z Pani majątku osobistego, wtedy w razie rozwodu nieruchomość będzie należała tylko do Pani. Należy więc zadbać o umieszczenie takiego zapisu w akcie notarialnym. Jeżeli takiego zapisu nie będzie, to w razie rozwodu nieruchomość będzie podlegała podziałowi między Panią, a mężem.
Wynika to z faktu, że zaciąganie zobowiązań finansowych i ważność czynności prawnej, jaką jest umowa kupna mieszkania, wymaga zgody drugiego z małżonków. Mówią o tym przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 37 § 1 pkt 1). Taka zgoda jest wymagana nie tylko przy kupnie mieszkania, ale także przy sprzedaży wspólnie nabytego mieszkania, jak również oddaniu go do użyczenia lub pobierania pożytków (najem). A to z tego względu, że czynności te przekraczają tzw. zwykły zarząd i dla ich ważności wymagana jest zgoda obu współmałżonków.
Jeżeli takiego potwierdzenia ze strony drugiego małżonka nie będzie, umowa zakupu mieszkania będzie nieważna. Ma to także swój praktyczny wymiar w często spotykanych sytuacjach najmu mieszkania, kiedy to np. jedno z małzonków pod dłuższą nieobecność drugiego i bez uzgodnienia z nim, wynajmuje wspólne dotychczas mieszkanie w celach komercyjnych, przekraczając zwykły zarząd rzeczą.
Życie dostarcza wielu przykładów późniejszych problemów dla najemców, kiedy to na progu mieszkania pojawia się drugi ze współmałżonków z pytaniem co państwo robicie w moim domu? Z tego też względu w razie najmu mieszkania koniecznym jest sprawdzenie jego statusu własności, a w razie potrzeby żądanie, aby wynajmujący okazał się zgodą na wynajem obojga małżonków.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »