tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Nabycie spadku - tylko 6 miesięcy na zawiadomienie fiskusa


Nawet zwolnienie lekarskie nie chroni podatników przed dolegliwymi skutkami braku powiadomienia w odpowiednim terminie urzędu skarbowego o nabytym spadku. Przekonała się o tym podatniczka, która nabyła spadek po zmarłym mężu.
Wiadomo, że śmierć bliskiej osoby, nierzadko z zaskoczenia, powoduje dla najbliższych wielorakie konsekwencje, nie tylko majątkowe, ale także zdrowotne. Tak też było i w tym przypadku.
Przez ponad pół roku po śmierci męża, żona była na zwolnieniu lekarskim i nie poinformowała Urzędu Skarbowego o nabyciu spadku. Zrobiła to dopiero po upływie 6 miesięcy.
W myśl art 4a ust 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, aby najbliższa rodzina mogła skorzystać ze zwolnienia podatkowego w tym zakresie, musi w ciągu 6 miesięcy poinformować urząd skarbowy o otrzymanym spadku, na formularzu SD?Z2. Fiskus wydał więc decyzję określającą wysokość tego podatku dla podatniczki. Ta jednak odwołała się do sądu, motywując zwolnieniem lekarskim, w czasie którego nie mogła wychodzić z domu i w związku z tym nie dopełniła formalności, oraz zażądała zwolnienia z podatku.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który rozpatrywał sprawę, nie mógł uwzględnić prośby skarżącej o uchylenie decyzji fiskusa, ponieważ przepisy podatkowe od spadków idarowizn nie przewidują żadnych wyjątków. Nie ma znaczenia, że w tym czasie podatniczka była na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zawiadomiła fiskusa o nbyciu spadku, straciła możliwość zwolnienia z podatku. Co prawda mogłaby wnosić o przywrócenie terminu, ale nie w sprawach podatkowych od spadku i darowizn. Tu takiej mozliwości nie ma.
Wyrok WSA z dnia 27 sierpnia 2013 r. nie jest co prawda prawomocny, ale znając rozstrzygnięcia organów sądowych w podobnym stanie faktycznym i prawnym, trudno oczekiwać dla podatniczki korzystnego rozstrzygnięcia w ewentualnym trybie odwoławczym do wyższej instancji.
Co więc można poradzić w takich sytuacjach, gdy został przeoczony termin zawiadomienia?
Wydaje się, że pozostaje jedynie wystapienie do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, z prośbą o umorzenie zaległości podatkowej oraz odsetek. Jednakże to, czy urząd skarbowy pozytywnie rozpatrzy taką prośbę, zależy od decyzji tego organu, wydanej w odrębnym postępowaniu.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »