tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Darmowa reklama w pasie drogowym

Nie od dziś wiadomo, że reklama jest dźwignią handlu i przedsiębiorcy wszelkimi możliwymi sposobami starają się oddziaływać marketingowo na zmysły wzrokowe potencjalnych klientów.
Ostatnio jak zdarza się zauważyć, modne stało się parkowanie pojazdów z reklamą w pasie drogowym dróg publicznych o znacznym natężeniu ruchu. Przyczyna jest prosta, dostęp informacji do klienteli szeroki, a koszty tak prowadzonej reklamy praktycznie żadne. Wystarczy znaleźć przy drodze publicznej odpowiednie miejsce na postój, postawić tam starego rzęcha z odpowiednio eksponowaną reklamą i czekać na jej efekty. Nie trzeba wtedy uzyskiwać odpowiedniego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i ponosić opłaty za reklamę w pasie drogowym drogi publicznej. Ale czy zawsze? Sprawą ta zajął się ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, którego wyrok może mieć praktyczne znaczenie przy rozstrzyganiu podobnych kwestii.
W sprawie toczącej się przed tym sądem, na właściciela oplandekowanej przyczepy z umieszczoną reklamą, decyzją administracyjną nałożono karę pieniężną za nielegalne zajęcie pasa drogowego i eksponowanie w ten sposób reklamy swoich produktów. Sąd orzekł, że o umieszczeniu reklamy w pasie drogowym decyduje jej zlokalizowanie w przestrzeni nad wydzielonym pasem terenu w ten sposób, że jest ona widoczna dla użytkowników drogi. Nie ma znaczenia metoda ekspozycji reklamy tak jak w tym przypadku przy wykorzystaniu mogących się przemieszczać obiektów.
W wyroku WSA w Gliwicach wskazano, że zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem sądów administracyjnych, umieszczenie reklamy na przyczepie w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Dotyczy to jednak przyczep konstrukcyjnie przystosowanych wyłącznie do przewożenia reklam banerowych (tzw. przyczepy banerowe).
Zaparkowanie pojazdu w pasie drogowym drogi publicznej nie stanowi umieszczenia w tym pasie reklamy, jeżeli pojazd ten ze względu na swoje przeznaczenie i cechy konstrukcyjne służy innym celom, aniżeli wyłącznie na cele reklamowe.
Zatem zaparkowanie przyczepy, która co prawda jest opatrzona napisami i znakami graficznymi lub rysunkami o charakterze reklamowym, ale nie została konstrukcyjnie przeznaczona do tego celu, powinno być zgodne z przeznaczeniem korzystania z drogi publicznej.
Przyjęcie odmiennego stanowiska musiałoby prowadzić do wniosku, że każdy pojazd, który ze swej natury służy do celów transportowych, a posiada informacje reklamowe i został zaparkowany w pasie drogowym drogi publicznej bez zezwolenia zarządcy drogi, został w nim umieszczony nielegalnie. Byłoby to oczywiście nonsensem.
Wyrok WSA w Gliwicach (sygn akt II SA/GL 469/12), dotyczy konkretnej sprawy i należy go rozpatrywać indywidualnie, nie mniej prezentuje linię orzeczniczą sądów w przypadku opisanej na wstępie kwestii i może mieć praktyczne znaczenie dla oceny legalności tej formy reklamy handlowej na naszych drogach.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »