tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Wykup mieszkania po rozwodzie

– Jesteśmy z mężem po rozwodzie, ale nie mamy jeszcze orzeczonego podziału majątku wspólnego. Mój były mąż się wyprowadził i mieszka w innym mieście. Kilkanaście lat temu, wynajęliśmy mieszkanie od zakładu, a ja jako pracownik zakładu byłam jego głównym najemcą i figuruję na umowie. Teraz to mieszkanie chcę wykupić na siebie za własne pieniądze otrzymane od rodziców. Czy będzie to możliwe i jak to przeprowadzić? – pyta nasza czytelniczka z osiedla kolejowego na ul. M. Skłodowskiej–Curie.
Jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mieszkalnego i to bez względu, prywatnego, komunalnego czy zakładowego, mającego służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych założonej rodziny, nastąpiło w czasie trwania małżeństwa, oboje małżonkowie automatycznie stają się współnajemcami danego lokalu. Do powstania współnajmu nie był potrzebny podpis obojga małżonków na umowie, wystarczył podpis jednego z małżonków, oraz okoliczność, że mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich wspólnych potrzeb mieszkaniowych. Bez znaczenia pozostaje zatem fakt, że jeden z małżonków figuruje na umowie jako główny najemca, bo takie obowiązywały w tamtym stanie prawnym wymogi.
Dodać należy, że gdyby lokal służył zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tylko jednego małżonka, np. w czasie separacji tak faktycznej jak i orzeczonej przez sąd, to taki najem nie będzie dotyczył całej rodziny i drugi z małżonków nie staje się współnajemcą..
Prawo do najmu podlega rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego małżonków. Ustanie małżeństwa lub wymeldowanie jednego z małżonków, a także co często się zdarza, eksmisja z lokalu, nie spowodują, że utraci on tytuł prawny do lokalu. W dalszym ciągu małżonek (były) będzie współnajemcą lokalu mieszkalnego. Ponieważ w myśl zasady najemcami są dalej wspólnie, zarówno podczas trwania małżeństwa jak i po rozwodzie, mogą wykupić lokal wyłącznie wspólnie.
Jeżeli jedno z rozwodzących się małżonków chce wykupić ten lokal samodzielnie, to powinien już po rozwodzie wnieść do sądu o podział majątku wspólnego wraz z wnioskiem o podział prawa najmu w taki sposób, aby to jemu przypadło to prawo, ze spłatą na rzecz drugiego. Wynika to z tego, że prawo do najmu jest prawem majątkowym i wchodzi w masę do podziału.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »