tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Czy można wybudować dom na działce rolnej?

Ceny działek budowlanych w okolicy powodują, że nie stać mnie obecnie na kupno takiej działki, aby w przyszłości wybudować na niej dom. Mam jednak możliwość kupna od rolnika ładnego kawałka ziemi po znacznie niższej cenie, jednakże problem jest ten, że ziemia ta dotychczas jest sklasyfikowana jako rolna, więc obawiam się, że mogę mieć problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kiedy można wybudować dom na działce rolnej?

Obawy czytelnika są uzasadnione. Grunty sklasyfikowane jako rolne w ewidencji gruntów prowadzonej przez starostwo powiatowe, służą szeroko rozumianej produkcji rolnej i wykorzystanie ich do innych celów jest ustawowo ograniczone.
Budowę na tych gruntach domów mieszkalnych mogą jednak bez większych przeszkód rozpocząć rolnicy, są one bowiem bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Rolnikiem według obowiążujących przepisów jest osoba, która dysponuje gruntem o powierzchni co najmniej 1 ha w formie własności, wieczystego użytkowania, czy dzierżawy i ma odpowiednie kwalifikacje.
Zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, osoba fizyczna ma odpowiednie kwalifikacje, gdy posiada wykształcenie rolnicze co najmniej zawodowe, średnie ogólne lub wyższe bądź też prowadziła gospodarstwo rolne albo pracowała w gospodarstwie rolnym co najmniej 5 lat.
Jeżeli nie spełniamy ustawowych warunków bycia rolnikiem musimy działkę odrolnić, aby wybudować na niej dom. Wiąże się to ze żmudną procedurą administracyjną i znaczymi kosztami.
Nie wystarczy jednakże być rolnikiem i posiadać 1 ha ziemi rolnej, aby dostać pozwolenie na budowę. Rolnik musi posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż średnie gospodarstwo w danej gminie. Jaka jest średnia wielkość gospodarstwa rolnego w danej gminie, określa to rada gminy w stosownej uchwale. Trzeba więc o to pytać w konkretnej gminie gdzie leży nieruchomość. Gminy także określają minimalne powierzchnie działki gruntu wymagane w danej gminie do budowy w systemie zabudowy siedliskowej. Informacji o tym trzeba szukać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy, oczywiście o ile taki plan dana gmina posiada, a większość gmin naszego powiatu takich planów całościowych dla gminy nie ma, a te istniejące dotychczas utraciły ważność (wyjątek gmina Białaczów). Z tego też względu starając się o pozwolenie na budowę siedliska trzeba uzyskać tzw. ?wuzetkę?, czyli warunki zabudowy. Wydaje je gmina, gdy działka spełnia warunki i wymogi uzbrojenia terenu w media, dostępności do drogi publicznej i zabudowy na działkach sąsiednich, rozumianej jako tzw. dobre sąsiedztwo. Tego ostatniego warunku nie trzeba spełniać, jeżeli wielkość gospodarstwa rolnego związanego z budową przekracza średnią wielkość gospodarstwa w danej gminie.
Reasumując, kupując grunty rolne z myślą o ich późniejszej zabudowie, trzeba ten zakup dobrze przemyśleć i zapoznać się z istniejącymi teraz i w przyszłości ograniczeniami w budowlanym sposobie wykorzystania działki rolnej. A tych ograniczeń na drodze do uzyskania pozwolenia na budowę na takim gruncie jest wiele ? procedury z tym związane mogą się ciągnąć latami.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »