tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Wkład mieszkaniowy podlega dziedziczeniu

Mój zmarły niedawno brat mieszkał w bloku spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Na mieszkanie to otrzymał przydział będąc jeszcze kawalerem. Wiem dokladnie o tym, bo pożyczał wtedy ode mnie brakujące pieniądze na wkład mieszkaniowy. Brat nie mial własnych dzieci i zmarł bezpotomnie.
Pozostała w tym mieszkaniu bratowa, która ma dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa i twerdzi, że jego rodzinie nic się nie należy, mimo że to mieszkanie brat przecież nabył jeszcze przed ślubem. Czy rodzina zmarłego ma jakieś prawa do tego mieszkania?
W zasobach mieszkaniowych administrowanych przez spóldzielnie mieszkaniowe, funkcjonują trzy kategorie mieszkań: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i własność odrębna (hipoteczna). Domyślam się, że chodzi tu o tę pierwszą kategorię mieszkania, tj. spółdzielcze lokatorskie, o ile oczywiście od tamtego czasu nie uległo ono przekształceniu na własnościowe lub własność odrębną.
Według obecnie obowiązujących przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, co oznacza, że nie można go w odróżnieniu od poprzednio wymienionych kategorii lokali sprzedać, podarować lub odziedziczyć. Natomiast dziedziczeniu podlega wkład mieszkaniowy wniesiony do spółdzielni na ten lokal.
Prawo lokatorskie w spółdzielni mieszkaniowej może należeć do jednego lub obojga małżonków. W razie śmierci jednego z nich przysługujące obojgu małżonkom to prawo, przypadnie wdowie lub wdowcowi. Natomiast na takie rozporządzenie prawem nie ma żadnego wpływu fakt, czy żyjący małżonek dziedziczy po zmarłym. Można otrzymać lokatorskie prawo do lokalu, a nie dziedziczyć wkładu mieszkaniowego. Wkład mieszkaniowy, czyli określoną kwotę pieniędzy dziedziczy z mocy ustawy małżonek i dzieci zmarłego w częściach równych. Małżonek nie może jednak otrzymać mniej niż jedną czwartą tego wkładu. Jeżeli małżonkowie nie mieli wspólnych dzieci, to wówczas wkład dziedziczy wdowa (wdowiec) razem z rodzicami i rodzeństwem zmarłego. W takim przypadku powinien otrzymać połowę tego wkładu.
Należy też rozeznać, czy zmarły nie pozostawił testamentu. Wtedy cały wkład, który wchodzi w skład masy spadkowej dziedziczy osoba lub osoby powołane w testamencie do spadku. Może to być dalszy krewny lub nawet obca osoba.
Wdowa lub wdowiec, któremu przypadnie lokatorskie prawo do lokalu, może wcześniej nie być członkiem spółdzielni. Ma jednak obowiązek w ciągu roku od smierci współmałżonka złożyć w spółdzielni deklarację członkowską. Przysługuje mu roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
Sprawy te szczegółowo regulują przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. O sprawy z tym związane też można pytać w zarządzie spółdzielni mieszkaniowej administrującej lokalem.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »