tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Święto Miłosierdzia Bożego

Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na oktawę jest bardzo dawny. Wszystkie dni oktawy posiadają taki sam walor jak Niedziela Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden, jako jedno święto, jako dzień najradośniejszy, a dni oktawy Wielkanocy traktowane są jako uroczystości. Dlatego też w piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Kościół praktycznie o tym nie przypomina, że akurat w ten piątek nie trzeba pościć, skoro w inne należy. Jednak w piątek w tej oktawie Kościół świętuje zmartwychwstanie. Teksty liturgiczne i biblijne wszystkich dni oktawy nawiązują bezpośrednio do wydarzenia zmartwychwstania Jezusa i jego konsekwencji dla nas. A czy byłoby godziwe pościć w dniu zmartwychwstania?
Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela, nazywana obecnie także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Dawniej w tę niedzielę w Rzymie ochrzczeni podczas Wigilii Paschalnej neofici, odziani w białe szaty podarowane im przez gminę chrześcijańską, szli w procesji do kościoła świętego Pankracego, by tam uczestniczyć w mszy świętej. Jan Paweł II ustanowił ten dzień Świętem Miłosierdzia Bożego, którego wielką orędowniczką była siostra Faustyna Kowalska.
Miłosierdzie boże - w teologii chrześcijańskiej największy z przymiotów Boga, obok świętości i sprawiedliwości - w katolicyzmie rozumiane jest jako nieograniczone i niemożliwe do całościowego poznania przez rozum ludzki. Według prywatnych objawień mistycznych siostry Faustyny ustanowienia święta miłosierdzia bożego żądał sam Pan Jezus i dał związane z nim obietnice. Niektóre fragmenty Dzienniczka Faustyny Kowalskiej mówiące o święcie miłosierdzia bożego:
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia (Dz. 299).
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar… (Dz. 699).
Kult miłosierdzia bożego ma bardzo bogatą i burzliwą przeszłość. Pierwsze zabiegi o ustanowienie kultu miłosierdzia bożego w Kościele podjął w 1938 roku ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik i powiernik siostry Faustyny Kowalskiej. Podczas II wojny światowej kult wyszedł poza granice Polski i został rozpropagowany w wielu krajach przez rozproszonych po świecie Polaków. W 1945 roku biskupi polscy wystosowali do Watykanu petycję o wprowadzenie święta miłosierdzia Bożego. W 1958 roku Święte Oficjum wykluczyło możliwość ustanowienia święta, a kolejny dekret z 1959 roku zakazał propagowania kultu miłosierdzia bożego w formach podanych przez siostrę Faustynę. Dekrety te wycofano dopiero dwadzieścia lat później. Przychylny klimat dla wznowienia zabiegów o to święto nastał za pontyfikatu Jana Pawła II, który jeszcze jako biskup krakowski dał się poznać jako gorący orędownik kultu miłosierdzia bożego. Nie bez znaczenia była wydana w 1980 roku przez Jana Pawła II encyklika Dives in misericordia (O bożym miłosierdziu.
W lipcu 1985 roku metropolita krakowski Franciszek Macharski - jako pierwszy - listem apostolskim na Wielki Post wprowadził w swojej diecezji święto ńiłosierdzia bożego. W 1993 roku biskupi polscy ponownie wystosowali prośby do Ojca Świętego o ustanowienie święta miłosierdzia bożego. Kongregacja Kultu Bożego zezwoliła we wrześniu 1995 roku na obchodzenie święta miłosierdzia bożego w Polsce w II Niedzielę Wielkanocną.
30 kwietnia 2000 roku podczas kanonizacji świętej Faustyny Jan Paweł II ogłosił II niedzielę wielkanocną jako święto miłosierdzia bożego dla całego Kościoła Powszechnego. 5 maja tego roku Kongregacja Kultu Bożego i ds. Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający Święto Miłosierdzia Bożego. Dwa lata później Penitencjaria Apostolska z aktami kultu spełnianymi dla uczczenia bożego miłosierdzia związała odpusty. Podczas pielgrzymki do Polski, 17 sierpnia 2002 roku, Jan Paweł II w Krakowie-Łagiewnikach konsekrował świątynię pod wezwaniem bożego miłosierdzia i ustanowił światowe sanktuarium miłosierdzia bożego.

Źródła: Wikipedia, sieć


erg   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »