tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Gdy wśród rodzeństwa brak zgody

Razem ze swoją rodziną od kilkunastu lat zajmuję piętro domu wybudowanego przez rodziców. W tym czasie poniosłem znaczne koszty związane z modernizacją tej części domu, którą zajmuję. Między innymi dokonałem wymiany okien, kaloryferów, stolarki drzwiowej. Rodzice już nie żyją i nie pozostawili testamentu. Jest nas czworo rodzeństwa i każdy chce swoją część spadku, która mu się należy. Czy mam prawo do zajmowanego obecnie mieszkania na piętrze i czy mogę je zatrzymać na własność?
Żeby otrzymać zajmowane na piętrze tego domu mieszkanie na własność należy przeprowadzić postępowanie spadkowe po zmarłych rodzicach, rozliczyć się z fiskusem z podatku od spadków, a następnie można podzielić się majątkiem pozostawionym przez rodziców.
Jeżeli spadkobiercy są zgodni co do podziału, mogą tego dokonać u notariusza, zawierając stosowną umowę w formie aktu notarialnego. Jeżeli natomiast brak zgody, każdemu ze spadkobierców przysługuje prawo złożenia wniosku do sądu o dział spadku.
W postępowaniu o dział spadku jest możliwość żądania, aby sąd przyznał Panu na własność mieszkanie na piętrze domu wchodzącego w skład spadku, jednakże warunkiem jest to, aby ta część domu spełniała warunki samodzielności lokalu. Chodzi tu głównie o to, aby dom ze względów technicznych nadawał się do tego, żeby dokonać podziału na samodzielne części. Mam tu na myśli wyodrębnienie oddzielnej łazienki, kuchni bądź też wejścia. Stosowne zaświadczenie, że lokal spełnia warunki samodzielności można uzyskać od starosty powiatu.
Z Pana opisu można domniemywać, że o ile rodzice nie pozostawili innych składników majątkowych, nabędzie Pan w spadku jedną część tego domu. Zatem, jeżeli wartość zajmowanego mieszkania na piętrze będzie większa od wartośći całego majątku spadkowego, to będzie Pan musiał wyrównać pozostałym spadkobiercom tę różnicę w formie spłaty. Wartość całej nieruchomości na której posadowiony jest dom zostanie ustalona przez biegłego sądowego, którego z pewnością sąd powoła do jej wyceny.
Sąd w rozliczeniu masy spadkowej z pewnością weźmie pod uwagę poczynione przez Pana nakłady na modernizację tej części domu, o ile potrafi Pan te nakłady udowodnić w postępowaniu sądowym. Dowodami poniesionych nakładów mogą być umowy o roboty budowlane, rachunki lub faktury, a w razie braku tychże ? dowody z zeznań świadków.
Do rozliczenia mogą być także przedstawione koszty sprawowanego przez Pana zarządu tą nieruchomością, o ile takie koszty wystąpiły po śmierci rodziców i były samodzielnie pokrywane, bez udziału pozostałych spadkobierców.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »