tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Przyjęto program

 
Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu w zakresie wsparcia finansowego gmin w ramach dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014?2020

Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Przewiduje się, że koszt realizacji programu będzie wynosił 550.000 tys. zł rocznie. Nie przewiduje się zwiększania środków własnych jednostek samorządu terytorialnego poza środkami zapisywanymi w uchwałach budżetowych na realizację programu w dotychczasowej wysokości tj. 225 tys. zł rocznie. Udzielenie pomocy w formie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, co oznacza że jednostki samorządu terytorialnego muszą mieć zapisane na te zadania środki w uchwałach budżetowych. Nowy program wejdzie w życie 1 stycznia 2014 roku.
Przypomnijmy, że realizowany od 2006 roku program pozwala na skuteczne udzielanie pomocy uczniom i dzieciom oraz osobom dorosłym wymagającym wsparcia w zapewnieniu posiłku lub produktów żywnościowych. Pomoc przyznawana jest w oparciu o kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej, podwyższone do 150 proc. Dodatkowo 20 proc. dzieci dożywianych w gminie może zostać objętych pomocą bez konieczności ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. W ramach programu organizowany jest również dowóz posiłków, co ułatwia realizację pomocy na wsi, w małych miasteczkach lub w przypadku dotarcia do osób starszych lub niepełnosprawnych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 51 (859) z dnia 20 Grudnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »