tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Gimnazjalne EWD

 
Opublikowano klasyfikację gimnazjów, do której podstawą były wyniki egzaminów końcowych oraz efektywność nauczania szkół. Tym razem badania dotyczą wyników osiąganych przez uczniów w latach 2011?2013

Sprawdźmy pozycję opoczyńskich placówek. Zacznijmy od egzaminu z części humanistycznej.

Wykres 1
(Kolor fioletowy ? gimnazjum nr 1, różowy ? nr 3, żółty ? prywatne, zielony ? nr 2)
Gimnazjum nr 1 to szkoła sukcesu. Jej uczniowie osiągnęli wysokie wyniki egzaminacyjne a szkoła wysoką efektywność nauczania. Gimnazjum nr 3, biorąc pod uwagę część humanistyczną, odnotowało wyniki egzaminacyjne zbliżone do średniej krajowej i wskaźnik EWD bliski zeru. W porównaniu z wynikami z lat ubiegłych, kiedy to elipsa na układzie współrzędnych została podzielona na pół, obecne wskaźniki uległy poprawie. Podobne wyniki osiągnęli uczniowie Prywatnego Gimnazjum, gdzie, jak widać na wykresie, mamy do czynienia ze szkołą, która jest bliska pozycji zwanej neutralną. W porównaniu z poprzednimi latami wyraźnie widać, że w placówce wzrosła efektywność nauczania, poprawiły się także wyniki egzaminów. Gimnazjum nr 2, dzięki większej efektywności nauczania, znalazło się w grupie szkół wspierających. Minimalnie poprawiły się też wyniki egzaminów. Widać, że szkoła powoli poprawia efektywność.

Wykres 2
Biorąc pod uwagę wyniki z części matematyczno?przyrodniczej egzaminu "jedynka" kolejny raz, znalazła się w grupie szkół sukcesu i to na bardzo dobrej pozycji ? odnotowała znacznie wyższe od przeciętnych zarówno wyniki jak i efektywność nauczania. Gimnazjum nr 2 tym razem znalazło się w grupie szkół wspierających, a nie jak było do tej pory wymagających pomocy. Widać, że gimnazjaliści i nauczyciele z tej placówki, systematycznie pracują, żeby poprawić efektywność nauczania, a co za tym idzie także wyniki uczniów. "Trójka" znalazła się w grupie szkół neutralnych, chociaż w placówce nieznacznie spadła efektywność nauczania, słabiej wypadły także wyniki egzaminów. W grupie szkół neutralnych, od kilku już lat, plasuje się Prywatne Gimnazjum, w którym w porównaniu do lat poprzednich nieco spadła efektywność nauczania, jak i wyniki uzyskiwane przez uczniów.

Wykres 3
(gimnazja oznaczono kolorami: fioletowym w Mroczkowie Gościnnym, różowym w Bukowcu Opoczyńskim, żółtym w Wygnanowie, zielonm w Ogonowicach).
W części humanistycznej najlepiej wypada Gimnazjum w Wygnanowie, które osiągnęło najwyższy wskaźnik nauczania, jak i najlepsze wyniki. Placówka, w porównaniu z poprzednimi latami, osiągnęła lepsze wyniki nauczania i poprawiła efektywność nauczania. W Mroczkowie Gościnnym znacznie spadła efektywność nauczania, pogorszyły się także wyniki egzaminów. Nie ma wątpliwości, że szkoła wymaga pomocy. Kilka lat temu uczniowie tej placówki osiągali lepsze wyniki na egzaminach przy niezmiennym wskaźniku EWD. Uczniowie Gimnazjum w Bukowcu Opoczyńskim w porównaniu do lat poprzednich uzyskali lepsze wyniki podczas egzaminów, poprawiła się także efektywność nauczania. Od kilku lat szkoła plasowała się w grupie szkół wspierających, teraz małymi krokami podąża w stronę szkół sukcesu. W dobrym kierunku podążają także gimnazjaliści z Ogonowic, gdzie w ciągu minionych kilku lat poprawiły się wyniki egzaminu, przy nieznacznym wzroście efektywność nauczania.

Wykres 4
W części matematyczno?przyrodniczej najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie Gimnazjum w Bukowcu Opoczyńskim. W porównaniu z poprzednimi latami widać, że w tej placówce znacznie wzrosła zarówno efektywność nauczania, a przy tym poprawiły się wyniki uczniów. Bardzo dobrze wypadli także gimnazjaliści z Ogonowic. W porównaniu z poprzednimi latami w Gimnazjum w Wygnanowie, nieco wzrosła efektywność nauczania, ale uczniowie osiągnęli słabsze wyniki (najlepsze wyniki osiągali w latach 2008?2010). Gimnazjum z Mroczkowa Gościnnego, tak jak w ub. roku, znalezło się w grupie szkół wspierających. W placówce systematycznie spada wskaźnik efektywności nauczania, gorzej wypadają także wyniki egzaminów.
Pozostaje jeszcze osiem gimnazjów z terenu pozostałych gmin w naszym powiecie. Dla wyraźniejszego obrazu podzieliliśmy na dwie grupy, ponieważ osiem placówek na jednym wykresie byłoby zbyt chaotyczne i mało czytelne.

Wykres 5
(poszczególne placówki oznaczono: kolor żółty w Szadkowicach, zielony ? w Żarnowie, fioletowy w Białaczowie, różowy w Prymusowej Woli).
Biorąc pod uwagę wyniki egzaminu z części humanistycznej, w tej grupie najlepiej wypada Gimnazjum w Szadkowicach, mieszczące się w grupie szkół sukcesu. W placówce w ostatnich latach poprawiła się zarówno efektywność nauczania, jak i wyniki uzyskiwane przez uczniów. Prawie nie zmieniły się wyniki Gimnazjum w Prymusowej Woli. W grupie szkół wymagających pomocy, tak jak poprzednio, znalazły się szkoły w Białaczowie i Żarnowie. Uczniowie tych placówek osiągają niezmiennie niższe od przeciętnych wyniki. W przypadku szkoły w Białaczowie widać, że nieznacznie wzrosła efektywność nauczania, ale wyniki uzyskiwane przez uczniów pozostają na niezmienionej pozycji. W szkole w Żarnowie, w porównaniu z latami poprzednimi, znacznie wzrosła efektywność nauczania, poprawiły się także wyniki uczniów. Widać, że szkoła powoli pracuje nad swoimi wynikami.

Wykresu 6
W części humanistycznej, najlepiej wypada Gimnazjum w Szadkowicach, które systematycznie kieruje się w stronę szkoły sukcesu. W Gimnazjum w Prymusowej Woli zmniejszyły się zarówno wskaźniki efektywności nauczania, jak i wyniki uzyskiwane przez gimnazjalistów. Szkoła ta znalazła się w grupie szkół wspierających. Gimnazjum w Białaczowie odnotowało niższe wyniki egzaminów, minimalnie wzrosła natomiast efektywność nauczania. Podobnie jak plaówka w Żarnowie szkoła wymaga pomocy.

Wykres 7
(kolor zielony gimnazjum w Poświętnem, żółty w Paradyżu, różowy w Mniszkowie, fioletowy w Drzewicy.)
Jak widać na wykresie, w tej grupie szkół, placówki osiągają podobne pozycje. Najgorzej jednak wypada Gimnazjum w Drzewicy, które bez wątpienia plasuje się w grupie szkół wymagających pomocy. Wyższa efektywność nauczania przy niezmienionych wynikach jest w szkołach w Mniszkowie i Paradyżu. Elipsy tych placówek znajdują się w połowie w grupie szkół wspierających i wymagających pomocy. W porównaniu z poprzednimi latami placówki podążają w dobrym kierunku. Z kolei w Gimnazjum w Poświętnem, w porównaniu z poprzednimi latami, zmniejszyła się zarówno efektywność nauczania, a przy tym pogorszyły się także wyniki uczniów.

Wykres 8
W części matematyczno?przyrodniczej najlepsze wyniki osiągają uczniowie Gimnazjum w Drzewicy, które plasuje się w grupie szkół sukcesu. Nieco wzrosła efektywność nauczania w Gimnazjum w Mniszkowie. Spadek obydwu wskaźników odnotowano w Gimnazjum w Paradyżu, które jeszcze kilka lat temu kierowało się w stronę grupy szkół sukcesu. Podobnie w Poświętnem, gdzie widać wzrost obu wskaźników, przy minimalnym wzroście efektywności nauczania, poprawiły się wyniki uzyskiwane przez uczniów.
Artykuł został opracowany na podstawie strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.ewd.pl) i stanowi jedynie materiał wyjściowy do pogłębionych analiz i w żaden sposób nie może przesądzać o poziomie danej szkoły. My ze swej strony również nie dokonujemy klasyfikacji. Przypomnijmy, że wskaźniki mają charakter względny. Odczytywanie danych na układzie współrzędnych ma charakter przybliżony, należy je traktować troszkę z przymrużeniem oka. Warto raczej skupić się, w której ćwiartce układu współrzędnych znajduje się elipsa obrazująca szkołę. To daje pełniejszy obraz.Część humanistyczna. Gimnazjum nr 1 ? fioletowy, nr 3 ? różowy, nr 2 ? zielony, prywatne ? żółty
Wyniki z części matematyczno?przyrodniczej
Pozostałe gimnazja w gminie Opoczno ? część humanistyczna
Pozostałe gimnazja w gminie, część matematyczno?przyrodnicza
Gimnazja z terenu powiatu z części humanistycznej
Cztery placówki z części matematyczno?przyrodniczej
Gimnazjum w Poświętnem, Paradyżu, Mniszkowie i Drzewicy pod względem humanistycznym
Wykres obrazuje wyniki placówek z części matematyczno?przyrodniczej w Paradyżu, Poświętnem, Mniszkowie i Drzewicy


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 51 (859) z dnia 20 Grudnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »