tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Stronniczy przegląd prasy

 
Stało się redakcyjną tradycją, że do świątecznego numeru przygotowujemy nasz

Z kim byśmy nie rozmawiali, wszyscy mówią to samo: wbrew prawom fizyki czas zaczyna biec coraz prędzej. Są jednak takie chwile, szkoda tylko, że nieliczne, kiedy mamy możliwość zapomnieć na chwilę o codziennej krzątaninie i spokojnie spojrzeć wstecz. Popatrzeć na to, co wydarzyło się w minionym lub mijającym okresie. Taką możliwość daje okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a od niedawna dołączyło do tych wolnych dni święto Trzech Króli. Cóż więc przydarzyło się w 2013 roku:


Styczeń

* W Nowy Rok powiat wszedł wraz z oczekiwaniami na personalne trzęsienie ziemi we władzach. Na ostatniej, grudniowej sesji Rady Powiatu został zgłoszony wniosek o odwołanie dotychczasowego starosty Jana Wieruszewskiego, a co za tym idzie całego Zarządu Powiatu. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym wniosek był rozpatrywany 30 stycznia, podczas pierwszej w 2013 roku Rady Powiatu. W wyniku decyzji radnych Jana Wieruszewskiego na stanowisku starosty zastąpił Marek Ksyta. Wicestarostą, w miejsce Marcina Baranowskiego, został Józef Róg. Powołany został nowy Zarząd Powiatu, do którego, oprócz obu starostów, weszli: Andrzej Kacprzak (jedyny, który się ostał z poprzedniego składu), Andrzej Sosnowiec i Sławomir Jakóbczyk. W związku z wyborem na starostę, Marek Ksyta zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu. Zastąpił go na tym stanowisku Andrzej Kopania. Radni wybrali również dwoje nowych wiceprzewodniczących Rady. Zostali nimi Marianna Śmiechowska i Paweł Kosno.
Nieco inaczej przebiegły zmiany w Radzie Miejskiej. Na jej ostatniej, grudniowej sesji, z funkcji przewodniczącego Rady odwołany został Bartłomiej Firkowski. Na fotel przewodniczącego wrócił Zdzisław Wojciechowski. Obie "rewolucje" to wynik powołania do życia, zarówno w gminie jak i w powiecie nowej koalicji.
* 13 stycznia po raz XXI zabrzmiała w Opocznie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W powiecie zebrano prawie 60 tys złotych.
* Opoczyńska piłka nożna nie jest wolna od korupcji. W styczniu ujawniamy, że odprysk wielkiej afery korupcyjnej dotarł do Sądu Rejonowego w Opocznie. Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu skierowała do sądu akt oskarżenia, obejmujący również jednego z bardziej znanych opoczyńskich działaczy sportowych, Józefa N.
* 31 stycznia, podczas sesji Rady Miejskiej przyjęta zostaje uchwała o likwidacji szkól w Dzielnej, Kruszewcu i Woli Załężnej, przy czym był to jedynie wybieg formalny.


Luty

* 4 lutego na stałe wejdzie do historii gminy Opoczno. Z udziałem wicemarszałka Sejmu Cezarego Grabarczyka, wiceministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Andrzeja Massela, zastępcą dyrektora PKP PLK ? Centrum Realizacji Inwestycji Arkadiusza Arciszewskiego podpisane zostało porozumienie o budowie na Centralnej Magistrali Kolejowej długo wyczekiwanego przystanku Opoczno Południe. Ze strony miasta umowę podpisał burmistrz Jan Wieruszewski, dla którego było to zwieńczenie kilkunastoletnich starań.
* 7 lutego w Opocznie odbyło się Podsumowanie Roku Społeczno?Gospodarczego. Szczególne słowa uznania skierowane były do skarbniczki gminy, Barbary Bąk, dzięki której udało się spiąć budżet na 2013 rok.
* 12 lutego Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym podpisał umowę z jednostką komandosów w Lublińcu, na mocy której szkoła zostanie objęta programem patronackim. Umowę patronacką podpisano 29 marca.
* Jedna z tzw. prawd objawionych głosi, że jak atakować, to najsłabszego, tego, który się nie obroni. Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Bukowcu Opoczyńskim.
* Opoczno trafia na pierwsze strony gazet i czerwone paski stacji telewizyjnych, a to za sprawą dostępu do nocników w Przedszkolu nr 8. Sprawa stopniowo cichła, by w końcu, decyzją prokuratury o umorzeniu postępowania ucichnąć na dobre.


Marzec

* 1 marca pełna dramatyzmu akcja ratownicza na zalewie w Drzewicy. Pod trzema młodymi ludźmi załamał się lód. Jednemu z nich udało się wydostać i wezwać pomoc, Przybyli strażacy OSP i policjanci z drzewickiego komisariatu, ale i oni znaleźli się w wodzie. Wszystkich wyciągnęli strażacy z PSP i OSP w Opocznie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 12 marca strażakom i policjantom podziękowano podczas zorganizowanego w UGiM spotkaniu.
* 16 marca ogłaszamy wyniki, zorganizowanego po raz XVI plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i trenera ziemi opoczyńskiej. Niestety, przyszły takie czasy, że był to chyba ostatni plebiscyt.
* Blisko 400 zawodników wzięło udział w zorganizowanym po raz dziesiąty Halowym Turnieju Piłki Nożnej o puchar Komendanta Powiatowego Policji. Dodatkową nagrodą i wielką niespodzianką dla zwycięzców turnieju był wyjazd na Stadion Narodowy na mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata Brazylia 2014, Polska ? San Marino.
* Wymyślona przez nas, a zrobiona przez uczniów ZSS nr 1 wielka śniegowa wielkanocna pisanka stała się celem wycieczek.


Kwiecień

* Wyjątkowo długa zima stała się utrapieniem nie tylko dla ludzi, ale i? bocianów. Przyleciały, a tu zima, a tu mróz. Znalazły pomoc. Między innymi skorzystały z oferty wysypiska śmieci, wynajdując tam pokarm nie tylko w odpadach ale i specjalnie wysypywany przez pracowników, a dostarczany przez firmę Zdzisława Wojciechowskiego.
* 17 kwietnia otwarty zostaje dla ruchu, początkowo tylko samochodów osobowych, zmodernizowany odcinek DW 726 Bukowiec Opoczyński ? Dęborzeczka, wraz z całkiem nowym wiaduktem nad Centralną Magistralą Kolejową. Wreszcie.
* 26 kwietnia Rada Gminy w Poświętnem podjęła decyzję o likwidacji od 1 września szkół podstawowych w Brudzewicach oraz Dębie i utworzeniu w ich miejsce szkół filialnych z poziomem nauczania 0?III.


Maj

* 10 maja, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Opocznie podjęta została decyzja o likwidacji szkół podstawowych w Dzielnej, Kruszewcu i Woli Załężnej. Ostatecznie, od 1 stycznia prowadzenie tych szkół mają przejąć stowarzyszenia.
* W sprawie zamiaru likwidacji komisariatu policji w Drzewicy wypowiada się Komenda Główna. Z pisma, jakie dotarło władz miasta wynika, że wstrzymanie wszelkich zmian zorganizowania policji w powiecie opoczyńskim, w wersji zaproponowanej przez komendanta powiatowego policji, pozostaje w mocy.
* 21 maja zmarł po długiej chorobie dyrektor Krytej Pływalni "Opoczyńska fala", znany działacz sportowy i nie tylko, Robert Kowalski.
* 22 maja porażką wójta gminy w Żarnowie, Krzysztofa Nawrockiego zakończyła się sesja Rady Gminy. Wójt nie otrzymał absolutorium.
* 31 maja jako pierwsi podajemy informację o przekroczeniu za 2012 rok zadłużenia gminy Opoczno. Podsumowanie pokazało, że zadłużenie osiągnęło 62,5% dochodów gminy.


Czerwiec

* 4 czerwca kolejna decyzja w sprawie szkół w Dzielnej, Kruszewcu i Woli Załężnej. Od 1 stycznia 2014 zostaną przekazane do prowadzenia przez powstałe stowarzyszenia.
* W nocy z 24 na 25 czerwca kilkugodzinna ulewa spowodowała powódź w Poświętnem. Został ograniczony ruch na DK 48, zniszczonych zostało klika ulic we wsi, zalane zostały gospodarstwa. Woda zeszła bardzo szybko, naprawianie szkód trwało znacznie dłużej.
* Kolejny przetarg przegrywa opoczyński szpital. Po przegranym konkursie na pogotowie ratunkowe, od 1 lipca 2013 roku nocną i świąteczną pomoc mieszkańcom powiatu nieść będzie nie szpital a NZOZ Vita?Med.
* 29?30 czerwca opocznianie bawili się na pierwszym pikniku rodzinnym pod hasłem "Powitanie lata". Został zorganizowany zamiast dotychczasowych Dni Opoczna. Szkoda, że w ich ramach nie zorganizowano ani jednego koncertu gwiazdy estrady.


Lipiec

* 12 lipca w TOP nr 28 piszemy o ciekawej sytuacji z przetargiem na wywożenie śmieci z terenu gminy Mniszków. Pierwszy przetarg, wygrany przez PGK w Opocznie unieważniono, bo urzędnik źle podał kwotę przeznaczoną na ten cel. Drugi przetarg też został unieważniony. W trzecim wygrała firma, która zaproponowała kwotę o 50% wyższą niż przewidziana w budżecie, po czym złożyła propozycję PGK by był podwykonawcą za kwotę, którą zaproponował w pierwszym przetargu. Sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Opocznie, a prezes Urzędu ds. Zamówień Publicznych skierował sprawę decydentów z Mniszkowa do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. O wynikach postępowań napiszemy.
* 17 lipca odbył się w Opocznie wojewódzkie obchody Święta Policji z udziałem komendanta głównego, nadinsp. Marka Działoszyńskiego, wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura, marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, parlamentarzystów. Były ordery, medale i odznaczenia, ale był i zgryz. Organizatorzy witając gości wspomnieli o parlamentarzystach z okręgu łódzkiego, z których nikt nie przyjechał a zapomniano o obecnych na uroczystościach parlamentarzystach z okręgu piotrkowskiego, którzy na znak protestu opuścili uroczystości.
* 20 lipca, w ramach centralnych obchodów święta policji, na Zamku Królewskim w Warszawie specjalne podziękowanie za współpracę i pomoc policji, z rąk ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza i komendanta głównego policji, nadinsp. Marka Działoszyńskiego odebrał prezes Ceramiki Paradyż Stanisław Tępiński.
* 23 lipca awans do stopnia porucznika otrzymał żołnierz AK Stefan Fudalej.
* 25 lipca nowym prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko?Własnościowej "Nasz dom" został Jerzy Pręcikowski.
Sierpień
* 18 sierpnia na zorganizowanym w Opocznie wojewódzkim Konkursie Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych po raz kolejny kronika prowadzona przez strażaków ochotników z Opoczna znalazła się wśród wyróżnionych.
* 23 sierpnia ponownie, po przeprowadzonym remoncie kapitalnym poświęcony został kościół Marii Magdaleny na cmentarzu przy ul. Moniuszki.
* 23 sierpnia z gospodarczą wizytą przebywał w Opocznie marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. Wizytował niedawno uruchomiony Obwód ZDW w Januszewicach, był na wiadukcie nad CMK na DW 726, wspólnie z władzami powiatu przeciął wstęgę otwierając drogę powiatową Opoczno ? Sitowa i wizytował budowaną nową siedzibę opoczyńskiej policji.
* 24 sierpnia, po raz drugi, przeprowadzony został Dzień Powiatu Opoczyńskiego, mający promować powiat wśród jego mieszkańców.


Wrzesień

* 1 września w Sławnie odbyły się dożynki powiatowo?gminne, starostami których byli Małgorzata Filipczak i Piotr Biskup z gminy Sławno.
* 15 września odbyły się Dożynki Gminne Opoczno 2013, których starostami byli Grażyna Pecyna i Kazimierz Łukasik.
* Wybucha kolejny skandal wokół rzekomego wykorzystywania przez komendanta powiatowego policji 12 lipca radiowozów do celów prywatnych. Sprawę od 4 września bada Wydział Kontroli KWP. Inspektor Myga twierdzi, że w czasie o których pisze prasa wojewódzka był na urlopie i odmawia wszelkich komentarzy. Decyzje maja zapaść po świętach, a więc i po wojewódzkim spotkaniu opłatkowym policji zorganizowanym w nowej siedzibie KWP.
* 19 września. Stale powtarzam, że nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć, by zaraz potem przyznać się, że jestem naiwny. Radny gminy w Żarnowie, Sylweryneusz Dylewski został przyłapany na próbie wyniesienia ze sklepu towaru, za który nie zapłacił. W języku potocznym jest to kradzież, do której radny zresztą się przyznał przyjmując mandat za wykroczenie (wartość kilku ukradzionych długopisów nie przekroczyła 250 zł). Prawnie radny może zachować swój mandat, co do strony etycznej wypowiadać się nie będziemy.
* 24 września przeprowadzone zostały w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach duże ćwiczenia służb ratunkowych, z udziałem straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji.
* 28 września zakończył się duży projekt realizowany przez OSP a polegający na wydaniu, przy współfinansowaniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, piętnastu monografii sołectw gminy Białaczów.
* Komendant wojewódzki PSP w Łodzi mianował na wakujące, po odejściu na emeryturę Jerzego Wijaty, stanowisko zastępcy KP PSP, mł. bryg. Mariusza Jędrasika.


Październik

* 7 października w Poświętnem odbyło się spotkanie Komitetu Renowacji Szańca Hubala. Przedstawiony został projekt przebudowy i renowacji miejsca, uznawanego za miejsce śmierci pierwszego partyzanta II wojny światowej. Czynione są próby, by przyszłoroczne obchody odbyły się pod patronatem i przy udziale prezydenta RP.
12 października. O odkryciach paleontologicznych na terenie kopalni Owadów?Brzezinki w gminie Sławno pisaliśmy nie raz. Okazuje się, że znaleziska z tego terenu są interesujące dla naukowców z całego świata. Na odkrywce gościli paleontolodzy z Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Czech i Bułgarii.
* 16 października odbyła się kolejna inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
* 20 października już po raz piąty, odbył się w Kraśnicy przegląd pieśni religijnej. Przed publicznością wystąpiło 130 osób.
* 20 października, w Skórkowicach (gm. Żarnów) odbyły się obchody 700?lecia poświęcenia kościoła parafialnego połączone z obchodami jubileuszu 85?lecia jednostki OSP.
* 28 października jubileusz 30?lecia istnienia obchodziła Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. Nie obyło się życzeń, wzruszeń i wspomnień, a zwieńczeniem był koncert uczniów placówki.
* 30 października odbyła się sesja Rady Powiatu. Nagle wypłynęła na niej sprawa sprzed 35 lat. Byli właściciele działek (lub ich spadkobiercy), na których teraz stoi m.in. Zakład "Mazowsze" firmy Opoczno I, Zakład Energetyki Cieplnej, częściowo MPK, żądają, na ile zdążyliśmy się zorientować, zwrotu tych działek i wypłaty odszkodowania. Z działek zostali wywłaszczeni w 1978 roku przez ówczesnego wojewodę piotrkowskiego pod budowę nowych Opoczyńskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych. Do budowy nigdy nie doszło. W 2000 roku, kiedy OZMO już dawno nie istniało, wojewoda łódzki skomunalizował te działki na rzecz gminy Opoczno, która je sprzedała, częściowo na rzecz Opoczno I, częściowo na rzecz innych podmiotów, które wówczas zamierzały inwestować w Opocznie. Gmina, zdaniem protestujących, nie dopełniła obowiązku powiadomienia ich o możliwości ponownego ich sprywatyzowania, oczywiście za zwrotem zrewaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie, wypłaconego w 1978 roku. Moim zdaniem cała sprawa jest wykorzystywana dla zbicia kapitału przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi.


Listopad

* W listopadzie w gminie Opoczno pojawił się kuriozalny pomysł połączenia w jeden organizm dwóch zasłużonych dla Opoczna instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej z Muzeum Regionalnym. Po przegłosowaniu pomysłu podczas sesji Rady Miejskiej i przyjęcia uchwały intencyjnej, została ona wysłana do zaopiniowania do Biblioteki Wojewódzkiej, Krajowej Rady Bibliotek i Rady ds. Muzeów przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego. Wypada jedynie żywić nadzieję, że w tych instytucjach pracują rozsądni ludzie.
* 15 listopada obchodzone było dziesięciolecie istnienia krytej pływalni "Opoczyńska Fala".
* 29 listopada swoje dwudziestolecie obchodziła opoczyńska Straż Miejska.


Grudzień

13 grudnuia wracają na trasę Opoczno ? Tomaszów szynobusy. Zgodnie z wcześniejszymi zakupiono nowy tabor, do obsługi tej linii, ale jednoczesnie, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, w nowym rozkładzie zlikwidowano część kursów, inne przedłuzono do Koluszek. Co będzie dalej, czas pokaże.


Co będzie

Bardzo ciekawie zapowiada się nadchodzący, 2014 rok. Przede wszystkim będzie to rok wyborczy. Prawdopodobnie w maju będziemy wybierać deputowanych do Europarlamentu. Zdaniem wielu publicystów te wybory będą ważnym sprawdzianem preferencji politycznych Polaków. Nie do końca się z tym zgadzam. Czas pokaże kto miał rację.
Jesienią czekaja nas wybory do samorządów lokalnych: gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich. W przypadku wyborów do gmin i miast, po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, do czynienia będziemy mieli z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Nie będzie więc ustawiania list wyborczych, nie będzie głosowania na listy. W gminie Opoczno, w każdym z dwudziestu jeden okręgów wyborczych (13 w samym mieście i ośmiu na terenach wiejskich) wybierzemy jednego radnego, tego, który w wyborach uzyska największą liczbę głosów.
Bez zmian odbywać się będą wybory na burmistrzów, wójtów, prezydentów miast. W Opocznie zaczyna działać giełda. Najważniejsze pytanie w chwili obecnej brzmi: czy wystartuje. Mowa oczywiście o Janie Wierszewskim, dotychczasowym burmistrzu Opoczna. Od tego podobno uzależnia m.in. swój start w wyborach samorządowych Robert Telus. Jak Wieruszewski zgłosi swoją kandydaturę to on także wystartuje. Oczywiście pojawiają się nazwiska i innych kandydatek i kandydatów, ale większość można raczej uznać za polityczny folklor, chociaż nad informacjami o ewentualnym starcie w wyborach na burmistrza Jerzego Wijaty warto się zastanowić.
Szkoda, że ustawodawcy nie zerformowali ani o jotę zasad wyborczych obowiązujących w wyborach do powiatu. W tych nadal będą kandydatów zgłaszać partie i komitety, a my głosując na radnego oddawać będzieny jednocześnie głos na jego komitet. Nie wiem co stanęło na przeszkodzie by i tu zrobić okręgi jednomandatowe. Może ulec zmianie ilość radnych w Radzie Powiatu. Jeśli liczba mieszkańców zejdzie poniżej 80.000 ludzi, to i radnych będzie mniej i trzeba będzie na nowo powiat na okręgi. Starostę nadal wybierać będą nie mieszkańcy powiatu a radni. Dziwne.
Poza ty czeka nas budowa przystanku Opoczno?Południe i oby ta inwestycja spełniła pokładane w niej nadzieje.Styczeń. Głosuje były starosta Jan WieruszewskiLuty. Podpisanie porozumienia w sprawie przystanu Opoczno PołudnieKwiecień. Wiosenne ptaki w zimowym pejzażu. KuniceLipiec. Wojewódzkie obchody Święta PolicjiSierpień. Odremontowane wnętrze kościoła św. Marii MagdalenyListopad. Laureatki pierwszego konkursu na wychowawcę roku, przeprowadzonego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 51 (859) z dnia 20 Grudnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »