tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Stypendyści premiera

 
To najlepsi uczniowie w swoich szkołach. Mają najwyższe średnie ocen i świadectwa z wyróżnieniem, a w większości przypadków są również wybitnie uzdolnieni w danej dziedzinie wiedzy. Ich osiągnięcia zostały docenione. Sześcioro uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opoczyńskiego znalazło się w gronie stypendystów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014

Już po raz siedemnasty najzdolniejsi uczniowie z całego kraju otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów. W tym roku przyznano je 3862 osobom. Uroczystość wręczenia nagród uczniom z regionu piotrkowskiego odbyła się 28 listopada w Miejskim Domu Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. Pięćdziesięcioro prymusów, w tym uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych w Opocznie i w Drzewicy, odebrało je z rąk wicewojewody łódzkiego, Pawła Bejdy i łódzkiego kuratora oświaty, Jana Kamińskiego. ? Dzięki waszej ciężkiej pracy i talentowi, osiągnęliście doskonałe wyniki w nauce. Nauczyciele dają wam wiedzę i przygotowują do dorosłego życia. Dyrektorzy szkół z kolei stwarzają warunki, żeby społeczność szkolna dobrze funkcjonowała i można było wyławiać brylanty, które ? po oszlifowaniu wiedzą ? staną się diamentami ? mówił na spotkaniu Paweł Bejda. Młodzieży w tej szczególnej chwili towarzyszyli rodzice i nauczyciele, których podczas uroczystości uhonorowano złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami "Za długoletnią służbę" oraz Medalami Komisji Edukacji Narodowej.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi uczęszczającemu do szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości ? a więc uczniom liceów i techników. Potencjalny stypendysta musi spełniać przynajmniej jeden z kilku warunków. Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, czyli legitymuje się średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą oceną z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Stypendium może być również przyznane uczniowi, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy ? wyniki co najmniej dobre. To najlepsi uczniowie danej szkoły ponadgimnazjalnej, których można określić mianem liderów swoich placówek.
Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym (w zespole szkół typuje się po jednym kandydacie z każdej szkoły różnych typów). Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, zgodnie z trybem określonym w statucie szkoły. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły, która zatwierdza jednego kandydata (w przypadku braku rady szkoły ? rada pedagogiczna). Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę szkoły (radę pedagogiczną), dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty ? za pośrednictwem m inistra edukacji narodowej ? Prezesowi Rady Ministrów. Nagroda to nie tylko prestiż, ale również zastrzyk finansowy. Stypendium, wypłacane ze środków budżetu państwa, wynosi 258 zł miesięcznie. Jest wypłacane w dwóch ratach: pierwsza ? do 30 listopada, za okres od września do grudnia, a druga ? do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.
A oto prymusi z opoczyńskiego.
Sławomir Kuc
Sławek uczy się w drugiej klasie Prywatnego LO, w oddziale mistrzostwa sportowego (dyscyplina lekkoatletyka). W minionym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 5,33 i wzorową ocenę z zachowania. Poza wysokimi wynikami w nauce osiąga również liczne sukcesy sportowe. Jest laureatem drugiego miejsca w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w biegu na 2000 m w Spale, drugiego miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Biegach Przełajowych w biegu na 3000 m w Kwidzynie i drugiego miejsca w Mistrzostwach Polski LZS Juniorów Młodszych w biegu na 1500 m w Słubicach.

Adam Zalega
Adam to uczeń klasy IIIe Samorządowego LO. Oprócz wysokiej średniej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ? 5,31 ? w kwietniu 2013 roku zdobył tytuł laureata XLII Olimpiady Biologicznej, co jest równoznaczne z uzyskaniem na świadectwie maturalnym 100% z biologii na poziomie rozszerzonym oraz otrzymaniem indeksu na dowolnie wybrany uniwersytet medyczny w Polsce. Adam z powodzeniem wziął również udział w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej uzyskując tytuł finalisty etapu okręgowego. Ponadto w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 otrzymał stypendium unijne w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej.

Olga Widawska
Olga jest uczennicą klasy III Policyjno?Ratowniczej ZSP w Drzewicy. W ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5,13 i wzorową ocenę z zachowania. Na poziomie rozszerzonym uczy się chemii, biologii i języka angielskiego. Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie w ramach programu Comenius, w Powiatowym Przeglądzie Artystycznym Szkół oraz w wielu uroczystościach szkolnych. Olga wyróżnia się wśród społeczności szkolnej swoją postawą wobec obowiązków, zaangażowaniem w życie szkoły, klasy i środowiska. Jest osobą ambitną, konsekwentnie realizującą swoje cele i zamierzenia. Jej postawa jest przykładem pracowitości, systematyczności, wytrwałości, odpowiedzialności i nienagannej, wysokiej kultury zachowania.

Jacek Białek
Uczeń klasy III LO o kierunku biznesowo?bankowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie. W minionym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnia ocen w szkole. Interesuje się fizyką i matematyką oraz sportem ? zwłaszcza siatkówką. Bierze udział w Olimpiadzie Fizycznej. Chciałby studiować na Politechnice Warszawskiej na kierunku automatyka i robotyka.

Kamil Górnik
Kamil uczy się w klasie II LO o profilu sportowo?obronnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Ma wielką motywację do nauki. Jest wszechstronnie uzdolniony, kreatywny i odpowiedzialny. Osiąga bardzo dobre wyniki ? zarówno z przedmiotów ścisłych, jak i humanistycznych. Jego wrodzone predyspozycje i talenty poparte są wyjątkową pilnością, systematycznością i zdyscyplinowaniem. Samodzielnie poszukuje nowych wiadomości, które wykorzystuje w czasie nauki. Wszystko to sprawiło, że w pierwszej klasie osiągnął średnią ocen 5,35. Ma na swoim koncie udział w konkursach przedmiotowych z matematyki, geografii i biologii. Jego pasją jest również sport, szczególnie piłka nożna, siatkówka i piłka ręczna. Kamil chciałby studiować w Akademii Wychowania Fizycznego lub w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych.

Szymon Dębowski
Szymon jest uczniem II klasy technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 o profilu technik mechatronik. Wysoki poziom zdolności ogólnych do uczenia się i systematyczność pozwoliły mu osiągnąć w pierwszej klasie średnią ocen 5,37. Zagadnienia mechaniki, techniki, maszyn i urządzeń są jego pasja od najmłodszych lat. Świadomie wybrał więc kierunek kształcenia. To uczeń wszechstronnie uzdolniony, niezwykle ambitny i pracowity, mający na swym koncie udział w wielu konkursach przedmiotowych. Jest młodym człowiekiem zdominowanym przez marzenia, a z drugiej strony przez sprecyzowane plany życiowe. Swą przyszłość wiąże z kierunkiem swoich zainteresowań i obecnego kształcenia.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 51 (859) z dnia 20 Grudnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »