tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Belfrowie nagrodzeni

 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zasłużonym nauczycielom z naszego powiatu przyznano medale „Za długoletnią służbę” i nagrody łódzkiego kuratora oświaty. Swoje nagrody przyznali również starosta, burmistrzowie i wójtowie, z jednym wyjątkiem - w tym roku nagród wójta nie przyznano nauczycielom z gminy Paradyż.

Minister edukacji narodowej, przyznając nagrody w ramach tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, pominął nauczycieli z powiatu opoczyńskiego. Ich osiągnięcia docenili jednak prezydent RP oraz łódzki kurator oświaty.
Prezydent RP nadał pięciorgu nauczycielom medal „Za długoletnią służbę”, przyznawany za wzorowe, sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.
Srebrnym medalem „Za długoletnią służbę”, przyznawanym po 20 latach pracy zawodowej, wyróżniono: Krzysztofa Czajkowskiego. Dariusza Lewandowskiego, Krzysztofa Spodzieję, Halinę Mikołajczyk. Brązowym, przyznawanym po 10 latach pracy zawodowej wyróżniona została Teresa Tępińska. Warto podkreślić, że wszyscy nagrodzeni to nauczyciele ZSO im. S. Żeromskiego.
Szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej dwóch opoczyńskich nauczycielek docenił łódzki kurator oświaty. Swoje nagrody przyznał on Mariannie Stańczyńskiej z ZS im. Jana Brzechwy oraz Krystynie Kaczubie z ZSS nr 1.
Nagrody starosty opoczyńskiego powędrują w tym roku do Anety Wijaty i Piotra Wasilewskiego z ZSO, Janiny Piekielnik i Piotra Ziuziakowskiego z ZSP nr 1, Piotra Podogrockiego z ZSP w Drzewicy, Magdaleny Polak z ZSZ w Żarnowie i Dariusza Jurka z ZSR w Mroczkowie Gościnnym oraz Urszuli Kudyby z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Anny Balcerek z ZS im. Jana Brzechwy.
Burmistrz Opoczna przyznał w tym roku nagrody trzynastu nauczycielom. Odbiorą je dyrektorki Przedszkola nr 8 Małgorzata Buczyńska i nr 2 Alicja Jurek oraz dyrektorki SP w Libiszowie Marianna Matysiak i w Bielowicach Urszula Wiktorowicz, a także Marianna Porzycka z Przedszkola nr 8, Marta Lewandowska i Anna Wrońska z ZSS nr 1, Maria Stańczyk z ZS w Bukowcu Opoczyńskim, Edyta Figura z Przedszkola nr 6, Julita Smolarczyk z ZS w Mroczkowie Gościnnym, Elżbieta Urazińska z SP w Januszewicach, Marek Lachowski z SP w Kraśnicy i Jolanta Mastalerz z ZSS nr 3.
Nagrody burmistrza Drzewicy przyznano dyrektorom wszystkich placówek w gminie: Agacie Klimek z Gimnazjum, Ewie Swęd-Gąsiorowskiej z SP w Drzewicy, Annie Witczak z przedszkola, Mirosławie Wijacie z SP w Brzustowcu, Dorocie Zarębie z SP w Domasznie, Leokadii Sobolewskiej z SP w Krzczonowie, Annie Jakubczyk z SP w Idzikowicach, Renacie Rogulskiej z SP w Jelni oraz Dorocie Królik z SP w Radzicach. Otrzyma je również ośmioro nauczycieli: Małgorzata Kuchen-Becker (nauczycielka matematyki) i Ewa Reszelewska (nauczycielka biologii) z Gimnazjum, Renata Smolarek z SP w Drzewicy (nauczanie wczesnoszkolne), zastępca dyrektora SP w Radzicach - Danuta Biedrowska (nauczanie wczesnoszkolne) oraz nauczycielka historii i bibliotekarka w SP w Brzustowcu - Anna Świderska.
Wójt gminy Białaczów nagrodził w tym roku wszystkich dyrektorów: Annę Smolarczyk z gimnazjum, Annę Kałużę z SP w Białaczowie, Mariolę Zalegę z SP w Miedznej Drewnianej, Elżbietę Jaroszyńską z SP w Petrykozach oraz Ewę Raczyńską z SP w Skroninie.
Nagrody wójta gminy Mniszków otrzymają wszyscy dyrektorzy oraz jeden nauczyciel z każdej placówki. Nagrody przyznano: dyrektorce Ewie Chmielewskiej i Jolancie Ciesielskiej z gimnazjum, dyrektorowi Dariuszowi Marszałkowi i Halinie Marszałek z SP w Błogiem Rządowym, dyrektorce Annie Węglarskiej i Sylwii Mazur z SP w Bukowcu nad Pilicą oraz dyrektorce Bożenie Hernodze i Anecie Marszałek z SP w Stoku.
Spośród nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Poświętne nagrodzono Bogusława Fidelusa z gimnazjum, Grażynę Łuczyńską z ZSS w Poświętnym, Magdalenę Bogusz z SP w Brudzewicach oraz Marzenę Ciechańską z SP w Dębie.
W gminie Żarnów nagrody wójta trafiły do Katarzyny Jakubczyk z gimnazjum, Emilii Zelgi i Barbary Dukat z SP w Żarnowie i Bogusława Bartosa z SP w Klewie.
Spośród nauczycieli w gminie Sławno nagrody wójta przyznano dyrektorom: ZSS w Prymusowej Woli Jolancie Andrzejewskiej, SP w Kunicach Beacie Chrustowicz, SP w Kamieniu Urszuli Zawadzie i SP w Zachorzowie Doroteuszowi Bugajowi a także nauczycielom: Wioletcie Kosylak z SP w Kamieniu, Jolancie Gajewskiej z SP w Kunicach, Lucynie Patynowskiej z Gimnazjum w Szadkowicach oraz Zbigniewowi Furze z ZSS w Prymusowej Woli.
Serdecznie gratulujemy.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 41 (640) z dnia 16 Października 2009r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »