tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Znamy wyniki

 
Tegoroczny sprawdzian uczniów klas szóstych, podobnie, jak w latach poprzednich, nie wypadł najlepiej. Szóstoklasiści w skali kraju uzyskali średnio 24,03 punktów na 40 możliwych. W naszym powiecie sprawdzian najlepiej napisali uczniowie SP w Brudzewicach Kolonii (gmina Poświętne), którzy uzyskali średnio 29,2 punktów. Najgorszy wynik ? 18,92 punktów ? należy do uczniów SP w Skroninie

Ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych odbył się w całym kraju 4 kwietnia. Przystąpiło do niego ponad 370 tysięcy szóstoklasistów. W naszym powiecie arkusz standardowy rozwiązywało 847 uczniów. Zawierał on 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać 40 punktów. Statystyczny trzynastolatek w województwie łódzkim uzyskał wynik 23,99 pkt, tymczasem średnia w całej Polsce to 24,03 pkt. Przeciętny uczeń powiatu opoczyńskiego uzyskał wynik 23,29.
W gminie Opoczno średni wynik to 23,18. Ze sprawdzianem najlepiej poradziło sobie dwunastu uczniów z SP w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie, którzy zdobyli średnio 26,33 punktów. Dobrze poradzili sobie także uczniowie szkoły w Kraśnicy, którzy osiągnęli wynik 25,2 i z Libiszowa (24,72). Średnie wyniki uzyskali szóstoklasiści z Januszewic (22), Ogonowic (23,74). Najsłabiej wypadli uczniowie podstawówki w Sielcu (20,67) oraz w Mroczkowie Gościnnym (20,80). Niżej średniej wypadli szóstoklasiści z Januszewic (22) i Bielowic (21,63).
Do sprawdzianu w SP nr 1 przystąpiło 91 uczniów, którzy uzyskali średnio 23,31 pkt. W ZSS nr 2 do sprawdzianu przystąpiło 75 uczniów, którzy uzyskali średnio 21,83 pkt. 75 uczniów ze SP nr 3 podczas sprawdzianu uzyskało średni wynik 23,33 pkt. Średni wynik uzyskało również szesnaścioro uczniów z podstawówki prywatnej 23,75 pkt.
W gminie Paradyż sprawdzian najlepiej napisali uczniowie z Wójcina, którzy uzyskali wynik 25,58 pkt. Średnio wypadli uczniowie z Przyłęku (24,35), a niżej średniej szóstoklasiści z Sokołowa, którzy zdobyli 22,22 pkt.
W gminie Poświętne bardzo wysokie wyniki (29,2 pkt) uzyskało pięcioro uczniów z Brudzewic Kolonii. Wysokie wyniki (26,2) uzyskało także pięcioro uczniów z Dęby. Uczniowie z Poświętnego wypadli niżej średniej, uzyskując średnio 22,28 pkt.
Na terenie gminy Sławno do sprawdzianu przystąpili uczniowie sześciu szkół. Wysokie wyniki uzyskali uczniowie z Kozenina (26,38 pkt) i Zachorzowa (26,95 pkt). Wyższe od średniej wyniki zdobyli szóstoklasiści w Kunicach (25,44 pkt). Średnio ze sprawdzianem poradzili sobie uczniowie ze Sławna (22,92 pkt), Celestynowa (23,00 pkt) i Kamienia (24,11 pkt).
W pozostałych gminach powiatu opoczyńskiego na uwagę zasługuje wynik 12 uczniów szkoły w Petrykozach w gminie Białaczów, którzy osiągnęli bardzo wysoki wynik 28,42 pkt. Niski wynik uzyskało trzydzieścioro uczniów podstawówki z Białaczowa (20,30), a bardzo niski SP w Skroninie, gdzie 13 uczniów uzyskało średnio 18,92 pkt. Niżej średniej wypadło 24 szóstoklasistów ze SP w Miedznej Drewnianej (22,38 pkt).
Ze sprawdzianem bardzo słabo poradzili sobie uczniowie SP w Żarnowie, gdzie sprawdzian pisało 47 uczniów i uzyskali oni wynik zaledwie 19,13 pkt. Średnie wyniki 24 pkt wypracowali uczniowie podstawówki w Klewie.
W gminie Drzewica ze sprawdzianem najsłabiej poradzili sobie uczniowie z Idzikowic, którzy uzyskali średnio 19 pkt, a najlepiej uczniowie z Drzewicy (25,12 pkt) i z Domaszna (23,73 pkt). Niskie wyniki zdobyli również uczniowie z Brzustowca (20,20 pkt), a niżej średniej wypadli szóstoklasiści z Radzic Dużych.
W gminie Mniszków ze sprawdzianem najlepiej poradzili sobie uczniowie w Błogiem Rządowym, którzy uzyskali wysoki wynik 27,43 pkt. Wyżej średniej wypadli uczniowie ze Stoku 25,57 pkt. Średnio niskie wyniki 21 pkt zdobyli szóstoklasiści z Bukowca nad Pilicą.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 27 (834) z dnia 5 Lipca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »