tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Walczą o odbudowę zalewu

 
W środę, 26 czerwca w MDK odbyło się kolejne spotkanie dotyczące przywrócenia do życia zalewu w Opocznie jako miejsca odpoczynku, rekreacji oraz wizytówki miasta

Obok członków społecznej inicjatywy na rzecz odbudowy zalewu, burmistrza Jana Wieruszewskiego, naczelnika wydziału techniczno?inwestycyjnego UM Andrzeja Snopczyńskiego a także mieszkańców w spotkaniu uczestniczył Janusz Kowalczyk, projektant pierwszej koncepcji zalewu.
Teraz koncepcja zostanie przeprojektowana w stosunku do potrzeb, jak i możliwości finansowych gminy. W nowym projekcie nacisk jest położony na oczyszczenie zbiornika, który nie był czyszczony od 40 lat, oraz na pogłębienie go. W projekcje uwzględniono plaże i kąpielisko dla dzieci.
Prowadzący spotkanie Rafał Kądziela rozdał fotografie ilustrujące sposób zagospodarowania podobnych zbiorników wodnych w Strykowie, Rawie Mazowieckiej i Przedborzu. Radny podkreślał, że w naszym mieście nie ma terenów rekreacyjnych i docelowo zalew powinien być zagospodarowany w taki sposób. Mieszkający obok zalewu Bogdan Sochacki mówił, że teren wokół zbiornika można by połączyć jako teren rekreacyjny i sportowy. Zaproponował stworzenie miniarboretum, ścieżek rowerowych, a nawet konnych.
Opocznianie zwracali uwagę na, ich zdaniem, ograniczony przepływ wody oraz sprawę elektrowni i wieloletniej umowy, jaka została podpisana z jej właścicielem. Według nich, to ona blokuje większość działań, jakie można by podjąć, mając na uwadze dobro mieszkańców.
Sam burmistrz przyznał, że zlokalizowana nieopodal zalewu elektrownia jest przyczyną powstawiania na tym terenie podtopień i powodzi. To za sprawą elektrowni woda w rzece jest mocno zamulona. tWłodarz miasta mówił, że elektrownia jest balastem. Przy okazji poruszono kwestię braku osoby nadzorującej stan oraz utrzymanie poziomu wody.
Spotkanie było także okazją, by zastanowić się, w jaki sposób można pozyskać środki na realizację inwestycji. O finansowaniu z WFOŚiGW mówił naczelnik Snopczyński. Z kolei wiceprezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Andrzej Budzyński poinforował, że nie ma już pieniędzy na tego rodzaju zadania. Radził, by Wojewódzki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej wystąpił o środki. Druga opcja to pożyczka, o którą musiałby wystąpić burmistrz, a która może być umorzona w 40%.
Dzięki ludziom zaangażowanym w odbudowę zalewu być może uda się stworzyć prawdziwy zbiornik rekreacyjny w naszym mieście. Wielu mieszkańców na to czeka.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 27 (834) z dnia 5 Lipca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »