tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Aktualności

 Szpital odrabia straty

 

Szpital Powiatowy w Opocznie zakończył 2010 rok z dodatnim wynikiem w kwocie 1,15 mln zł. Zobowiązania zakładu na koniec ubiegłego roku wynosiły 5,5 mln zł.
Ubiegłoroczne przychody szpitala zaplanowano na kwotę 33.672.000 zł. Udało się je zrealizować w kwocie nieco wyższej niż zakładano, ostatecznie wyniosły one 34.795.185 zł. Decydujący wpływ na nadwykonanie planu miało przekroczenie przychodów z działalności medycznej, które ostatecznie wyniosły 34.144.417 zł (o ponad 1 mln zł więcej niż planowano). O ponad 10% przekroczono również przychody finansowe (wpływ z operacji finansowych) oraz pozostałe przychody operacyjne (darowizny, nawiązki, dotacje na działalność bieżącą, inne przychody operacyjne). Nie wykonano w pełni planu przychodów z dzierżaw i czynszów oraz ze sprzedaży posiłków i innych. Rok zakończono bez zysków nadzwyczajnych, które w ubiegłym roku miały decydujący wpływ na wynik szpitala. Szpital osiągnął jednak przychody, które zwiększyły jego fundusz założycielski ? dopłata do zakupu karetki z 2009 roku oraz dotacje na zakup i montaż wind.
Koszty szpitala wyniosły 33.486.686 zł i zostały przekroczone niespełna o 1%. Niższe niż planowano okazały się jedynie narzuty na wynagrodzenia, we wszystkich pozostałych kosztach odnotowano przekroczenie planu. Największą składową kosztów zakładu są jak co roku wynagrodzenia, które pochłonęły blisko 17,7 mln zł. Ponad 5,2 mln zł kosztowały usługi, w tym usługi komunalne, remonty i konserwacje, usługi łączności, dyżury (prawie 3 mln zł), usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe, badania diagnostyczne, protezy oraz pozostałe usługi. Przekroczenie w tym dziale było głównie wynikiem przekroczenia wydatków na remonty i konserwacje oraz na dyżury medyczne (część lekarzy zrezygnowała z dyżurów zakładowych przeszła na dyżury kontraktowe). Kolejne prawie 5 mln zł pochłonęły koszty materiałów i energii: leków (1,5 mln zł), materiałów diagnostycznych, sprzętu medycznego, sprzętu jednorazowego, żywności, opału, paliwa, energii elektrycznej, cieplnej i wody. Narzuty na wynagrodzenia wyniosły ponad 3 mln zł, a amortyzacja pochłonęła ponad 1,5 mln zł. Na pozostałe koszty złożyły się ubezpieczenia (tu odnotowano najwyższe przekroczenie w stosunku do planu), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i koszty pozostałe. Koszty finansowe wyniosły 122 tys. zł, a pozostałe koszty operacyjne 27 tys. zł.
Ostatecznie szpital zakończył 2010 rok z wynikiem finansowym 1.159.022 zł. Okazał się on znacznie lepszy od planowanego, który wstępnie kalkulowano na 263 tys. zł. Jak wyjaśnia zarząd szpitala, poprawiła się ogólna sytuacja finansowa szpitala, zwłaszcza płynność finansowa. Kontrakt na 2010 rok pozwolił na spłatę kredytu i regulowanie bieżących zobowiązań. Na przestrzeni roku udało się je obniżyć o blisko 600 tys. zł. Niemniej jednak na koniec 2010 roku zobowiązania zakładu wynosiły 5,5 ml zł. Składają się na nie zobowiązania wobec pracowników (1,1 mln zł), zobowiązania publicznoprawne (1,3 mln zł), zobowiązania wobec dostawców towarów i usług (blisko 900 tys. zł) oraz kredyty bankowe (2,1 mln zł). Uzyskany na koniec ubiegłego roku zysk netto zostanie przeznaczony na pokrycie strat z ubiegłych lat.
Tak jak w latach poprzednich, również w 2010 roku nie udało się zrealizować największych z planowanych inwestycji, mianowicie utworzenia centralnej sterylizatorni oraz pracowni tomografii komputerowej. Nie doszły do skutku również inne, mniejsze inwestycje. Udało się natomiast zaadaptować kotłownię na archiwum zakładowe, a część budynku na poradnie, a także zamontować windę w ośrodku zdrowia w Mniszkowie. Ogółem na 9 zaplanowanych w ramach inwestycji pozycji udało się zrealizować 3. Również zakupy inwestycyjne zrealizowano tylko w części.
Na 2011 rok zarząd szpitala zaplanował przychody w wysokości 34,17 mln zł, a koszty w kwocie 33,91 mln zł. Szpital powinien więc zakończyć rok bieżący z zyskiem w wysokości 255 tys. zł.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 25 (728) z dnia 24 Czerwca 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »