tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Aktualności

 Będą radzić

 

30 czerwca o godz. 9.00 w MDK rozpocznie się IX sesja Rady Miejskiej.
Porządek obrad, oprócz punktów stałych, przewiduje: * przyjęcie protokołów z obrad VI, VII i VIII sesji VI kadencji * sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej * debatę na temat bezpieczeństwa w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich * przedstawienie założeń organizacyjnych funkcjonowania oświaty w gminie w roku szkolnym 2011/12 * ocenę funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomoc społeczna ? możliwości i potrzeby * ocenę wyników spółek gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2010 * ocenę wykonanie budżetu w instytucjach kultury i w zakładzie budżetowym gminy Opoczno za rok 2010.
Radni dokonają oceny wykonania budżetu gminy za rok 2010, a w tym: rozpatrzą sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. * rozpatrzą sprawozdanie finansowe * zapoznają się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej * rozpatrzą informację o stanie mienia komunalnego.
Radni podejmą uchwały w sprawach: * zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu gminy Opoczno za 2010 rok * udzielenia absolutorium burmistrzowi Opoczna z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 r. * wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w m. Opocznie obr. 21 na rzecz Skarbu Państwa * nadania regulaminu organizacyjnego Środowiskowemu Domowi Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie * przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami * ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych * maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania * ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna * zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2011.
Sesję jak zwykle zakończą zapytania i wolne wnioski.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 25 (728) z dnia 24 Czerwca 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »