tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Aktualności

 Poobradują

 

22 czerwca o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się VII sesja Rady Powiatu, której porządek, oprócz punktów stałych, przewiduje: * podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu opoczyńskiego za 2010 r. oraz uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 r. * wysłuchanie informacji komendantów powiatowych PSP i policji o stanie bezpieczeństwa * ocenę funkcjonowania domów pomocy społecznej w powiecie.
Ponadto radni podejmą uchwał w sprawach: * zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2011?2018 * zmian w budżecie na 2011 r. * wyrażenia zgody na przelew wierzytelności * zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Szpitala Powiatowego * zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala Powiatowego * rozkładu godzin pracy aptek * zmieniającej uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację * uchwalenia statutu powiatu * przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011?2015 * ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcie a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu * udzielenia parafii pw. św. Bartłomieja dotacji na prace remontowe przy zabytkowym kościele cmentarnym pw. św. Marii Magdaleny * planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 25 (728) z dnia 24 Czerwca 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »