tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Owoce w szkole po nowemu

 


W połowie września zaczęły obowiązywać nowe przepisy określające szczegółowe zadania Agencji Rynku Rolnego związane z wdrożeniem unijnego programu "Owoce w szkole". Według nowych regulacji szkoła podstawowa może uczestniczyć w programie w charakterze wnioskodawcy lub odbiorcy owoców i warzyw ? w zależności od tego, czy zamierza samodzielnie pozyskiwać owoce i warzywa dla dzieci czy chce, aby inny podmiot dostarczał je do szkoły.
Program "Owoce w szkole" umożliwia udostępnianie określonych owoców i warzyw dzieciom uczęszczającym w tym roku szkolnym do klas I?III szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Będzie on realizowany w dwóch okresach: od 14 października do 14 lutego i od 3 lutego do 20 czerwca. Główne obowiązki związane z jego przeprowadzeniem spoczywają na Agencji Rynku Rolnego, która przeprowadzi kontrolę administracyjną wniosków, a także kontrolę na miejscu, będzie również gromadzić, przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do monitorowania programu i przygotowywać sprawozdania z jego realizacji dla Komisji Europejskiej.
Wnioskodawcami o udział w programie mogą być szkoły podstawowe, ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia, dostawcy lub dystrybutorzy produktów, organizacje występujące w imieniu placówek oświatowych lub organu władz oświatowych oraz inne organy publiczne lub instytucje prywatne odpowiedzialne za zarządzanie dystrybucją owoców i warzyw.
Szkoła podstawowa może uczestniczyć w programie w charakterze wnioskodawcy (gdy zamierza samodzielnie pozyskiwać i udostępniać dzieciom owoce i warzywa) lub jedynie w charakterze odbiorcy owoców i warzyw dostarczanych przez zatwierdzonych dostawców. Szkoła, która chce być jedynie odbiorcą, powinna zgłosić zamiar uczestnictwa w programie do oddziału terenowego Agencji. Dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie, powinni zawrzeć ze szkołami?odbiorcami umowy nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw. Szkoła może zawrzeć umowę tylko z jednym dostawcą.
Program "Owoce w szkole" realizowany jest w Polsce od 2009 roku ? również w szkołach powiatu opoczyńskiego. W ubiegłym roku w jego ramach porcje owoców i warzyw dostawało w sumie 950 tys. dzieci. Szacuje się, że w tym roku programem może zostać objętych ponad milion uczniów. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programie określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 września tego roku w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole".


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 42 (849) z dnia 18 Października 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »