tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 W tym tygodniu obchodzimy:

 * 18 października:
? Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy, ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia,
? Polska: Dzień Pracownika Służby Zdrowia,
? Polska: Dzień Poczty Polskiej,
? Polska: Dzień Łącznościowca, Dzień Listonosza,
? Polska: Święto Wojsk Łączności i Informatyki, obchodzone w rocznicę pierwszego stałego połączenia pocztowego między Krakowem a Wenecją w 1558 roku,

* 20 października:
? Światowy Dzień Statystyki, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w Polsce od 2008 roku obchodzone jest 9 marca,
? Europejski Dzień Seniora. Obchody są okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw,
? Światowy Dzień Osteoporozy,
? Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego, upamiętnia utworzenie w 1961 roku Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Kontrolerów Ruchu Lotniczego w Polsce od 2008 roku,

* 22 października:
? Światowy Dzień Osób Jąkających się, ustanowiony zostało w lipcu 1998 roku z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Jąkających się podczas V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johannesburgu, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na skalę problemu, jakim jest jąkanie oraz jego skomplikowana materia,

* 24 października:
? Dzień Narodów Zjednoczonych, obchodzony w rocznicę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych w 1945 roku. Święto obchodzone jest od 1948 roku. W 1971 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zaleciło państwom członkowskim, aby uznały ten dzień za państwowe święto. W tym dniu na całym świecie odbywają się spotkania, dyskusje i wystawy poświęcone osiągnięciom i celom Organizacji Narodów Zjednoczonych, takim jak utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami, współpraca przy rozwiązywaniu problemów międzynarodowych i przy promowaniu poszanowania dla praw człowieka oraz koordynowanie działań państw świata,
? Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku. Data ta nie jest przypadkowa. 24 października 1945 roku weszła w życie Karta Narodów Zjednoczonych, a 24 października 1970 roku przyjęto Międzynarodową Strategię Rozwoju, realizowaną w ramach Drugiej Dekady Rozwoju. Celem obchodów Dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa świata i opinii publicznej na problemy rozwoju społeczno?gospodarczego i potrzebę zacieśnienia międzynarodowej współpracy na rzecz ich pokonywania),
? rozpoczyna się Tydzień Rozbrojenia, trwający do 30 października. Ten okolicznościowy tydzień organizowany jest corocznie w państwach członkowskich ONZ. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne w oparciu o Końcowy Dokument, przyjęty na specjalnej, rozbrojeniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego w 1978 roku. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi światowej opinii publicznej na niebezpieczeństwa związane z wyścigiem zbrojeń, głoszenie potrzeby zaprzestania rywalizacji w zbrojeniach i pogłębianie świadomości społecznej na temat pilnych zadań w sferze rozbrojenia),
? Dzień Walki z Otyłością, ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia na Europejskiej Konferencji Ministerialnej w sprawie Walki z Otyłością. Europejski Dzień Walki z Otyłością obchodzony jest natomiast 22 maja od 2010 roku.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 42 (849) z dnia 18 Października 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »