tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Nowe w szkole

 
Rząd przygotował projekt kolejnej nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Zmiany mają być odpowiedzią na niż demograficzny

W ostatnich latach szkoły borykają się z postępującym niżem demograficznym. Gminy dokładają do utrzymania szkół, oszczędzają na zajęciach dodatkowych, a niejednokrotnie decydują się na zamknięcie małych szkół organizując dowozy uczniów do innych placówek. Aby temu zapobiec, w projekcie nowelizacji ustawy przewidziano możliwość grupowania szkół. Pozwoli to samorządom na dodatkowe zatrudnienie specjalistów i jednocześnie ułatwić ma zarządzanie oświatą. Na tych zmianach zyskać mają uczniowie – będą mieć dostęp do wielu specjalistów, zatrudnionych dotąd tylko w dużych szkołach.
Zmiany będą też dotyczyły nadzoru i doradztwa pedagogicznego. W miejsce dotychczasowych komisji egzaminacyjnych powstać miałby nowy system w formie regionalnych ośrodków jakości edukacji, których zadaniem będzie prowadzenie egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego. Obok nich powstać mają centra rozwoju edukacji, wspomagające szkoły w rozwoju. Ich zadaniem byłaby realizacja zadań poradni psychologiczno–pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Takie placówki miałyby powstać w każdym powiecie.
Zmiany dotkną także szkoły zawodowe. Planuje się ich unowocześnienie, dzięki czemu ich absolwenci mają lepiej radzić sobie na rynku pracy. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły organizować kursy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, będą też mogły być grupowane w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Zgodnie z założeniami projektu jedynymi miejscami edukacji przedszkolnej mają być przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że otwierane właśnie w Opocznie oddziały przedszkolne mogą wkrótce być zamykane lub przekształcane właśnie w przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego. Przepisy przejściowe mają to umożliwić. Upowszechnieniu edukacji przedszkolnej ma służyć wprowadzenie subwencjonowania edukacji przedszkolnej dla cztero– i pięciolatków. W ten sposób gminy zostaną odciążone finansowo, dzięki czemu będą mogły utrzymać więcej placówek przedszkolnych. Do przedszkoli trafiać więc będą coraz młodsze dzieci. Nowelizacja ma umożliwić objęcie edukacja przedszkolną dwulatków oraz pozostawienie pod opieką żłobka dzieci do lat 3.
Kolejne zmiany w systemie szkolnictwa mają dostosować go do zmian społecznych i demograficznych. Nie ulega jednak wątpliwości, że systemowi edukacji przydałby się również pewien okres stabilizacji, aby zarówno pedagodzy, jak i sami uczniowie i ich rodzice, zdołali przyzwyczaić się do kolejnych zmian.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 12 (715) z dnia 25 Marca 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »