tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Nie bądź obojętny!

 

Czy, jeśli Państwo widzicie gdzieś na ulicy, że np. mężczyzna bije kobietę lub dziecko to przechodzicie obojętnie? Widząc złodzieja w akcji zatrzymacie się, by mu pomóc dźwigać łupy? Gdy ktoś leży na jezdni przechodzicie nad nim? Pewnie odpowiecie, że oczywiście nie, reagujecie, że dzwonicie na policję! A jeśli słyszycie, że za ścianą mąż bije żonę lub dziecko? W pracy ktoś coś zabiera? Wieczorem, na drodze za miastem zatacza się pijak? Czy reagujecie tak samo? Nie, bo przecież nie chcecie wtrącać się w sprawy rodzinne, nie doniesiecie na kolegę, a pijak no cóż, może uda mu się dopełznąć do domu...
A teraz zastanówcie się Państwo, czym różni się bicie od bicia, kradzież od kradzieży, leżący na ulicy od leżącego na drodze? Absolutnie niczym, tylko naszym do tych spraw podejściem, które chyba należy jednak zmienić, prawda?
W piątek, 18 marca w Miejskim Domu Kultury odbyła się konferencja pod hasłem „Nie bądź obojętny”, zorganizowana przez KPP. Konferencja wpisana została w założenia kampanii społecznej „Wspólne osiedla” oraz Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”.
Na konferencję policjanci zaprosili wojewodę łódzkiego Jolantę Chełmińską, komendanta wojewódzkiego policji, insp. Marka Działoszyńskiego, prokuratora rejonowego Urszulę Wiśniewską, starostę, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli gminnych komisji ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego, przedstawicieli PCPR, MOPS oraz uczniów z klasy o profilu policyjnym z ZSP w Drzewicy wraz z dyrektorką.
Zanim jednak przystąpiono do tematu wojewoda Jolanta Chełmińska wraz z komendantem, insp. Markiem Działoszyńskim i przewodniczącą Rady MiG Drzewica Marią Nowakowską wręczyli nadany przez Prezydenta RP brązowy Krzyż Zasługi komendantowi komisariatu w Drzewicy nadkom. Wojciechowi Dworakowi. Z wnioskiem o jego nadanie wystąpił w maju ub.r. burmistrz Drzewicy. Przewodnicząca Nowakowska podkreśliła, że miasto i gmina są dumne z takiego komendanta, który nie tylko przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa, ale wykonując swe obowiązki nie ogranicza się tylko do regulaminu, lecz bardzo aktywnie uczestniczy w życiu mieszkańców, zdobył ich zaufanie i podziw. Podkreśliła też, że po tragedii, która dotknęła mieszkańców gminy po wypadku koło Nowego Miasta, komendant z ogromnym zaangażowaniem dowodził akcją, nie ograniczając się tylko do obowiązków służbowych.
Po tej miłej uroczystości przystąpiono do części merytorycznej konferencji. Sierż. Katarzyna Walerak, funkcjonariuszka wydziału ruchu drogowego KPP omówiła stan bezpieczeństwa na drogach, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, jak i nietrzeźwości kierujących pojazdami. Podkreśliła, że trzech pieszych, którzy stracili życie w wypadkach drogowych w tym roku, było w stanie upojenia alkoholowego.
O przyczynach i skutkach przemocy domowej mówiła mł. asp. Barbara Stępień, która podkreśliła fakt, że często do interwencji dochodzi zbyt późno, gdy już coś się stało, gdyż nie ma wcześniejszych sygnałów, że coś złego dzieje się w rodzinie. Do patologicznych zachowań, przemocy fizycznej i psychicznej, dochodzi nie tylko w rodzinach, z problemami alkoholowymi czy finansowymi. Do przemocy dochodzi również w rodzinach dobrze uposażonych, której członkowie posiadają wyższe wykształcenie i piastują ważne stanowiska w pracy. Mł. asp. Stępień zwróciła uwagę na potrzebę koordynację działań wszystkich służb i instytucji, które realizują zadania pomocowe dla ofiar przemocy w rodzinie.
Nadkom. Robert Wojciechowski szczegółowo omówił zadania policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przedstawił procedury stosowane w przypadku interwencji oraz przedstawił zasady i aspekty prawne wdrażania „Niebieskiej karty”.
Na zakończenie spotkania głos zabrali zaproszeni goście. Starosta Jan Wieruszewski zwrócił uwagę na potrzebę rozmawiania o problemie przemocy domowej oraz wdrożenia w życie takich metod współpracy instytucjonalnej, by najskuteczniej przeciwdziałać tego typu przestępstwom. Wojewoda Jolanta Chełmińska stwierdziła, że choć powiat opoczyński plasuje się w czołówce najbezpieczniejszych w garnizonie łódzkim, to nadal należy działać nad poprawą jakości życia mieszkańców. Podkreśliła, że zjawisko przemocy domowej powoduje często demoralizację nieletnich, zaś pomoc pokrzywdzonym powinna być istotnym elementem działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.
Komendant, insp. Marek Działoszyński wyraził uznanie za organizację konferencji. Stwierdził, że tylko dzięki tak szeroko zakrojonym działaniom i programowi profilaktycznemu można przeciwdziałać wszelkiego rodzaju patologiom, w tym zjawisku przemocy domowej.
Burmistrz Jan Wieruszewski z kolei zwrócił uwagę na potrzebę wsparcia osób dotkniętych przemocą domową i wzmocnieniu działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od funkcjonariuszy policji materiały poglądowe i pomocowe. Mogli porównać ze wzorem notatki urzędowe o przemocy w rodzinie i zapoznać się z programem „Wspólne osiedla”. Prokuratura zaś wręczyła uczestnikom informator dotyczący mediacji oraz sposobu postępowania osób pokrzywdzonych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 12 (715) z dnia 25 Marca 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »