tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Gminy przygotują wybory

 
Zarządzone na 9 października wybory parlamentarne zostaną przeprowadzone na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2011 roku ? Kodeks wyborczy. Nowe przepisy zadania związane z organizacją wyborów nakładają na gminy, przewidując jednocześnie terminy na ich wykonanieW związku z tym, że kampania wyborcza już się rozpoczęła, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) muszą pilnie wyznaczyć miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Wykaz tych miejsc należy podać do wiadomości publicznej.
Głosowanie w tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu odbywać się będzie w dotychczasowych stałych obwodach głosowania. Jeżeli niezbędne okażą się zmiany w podziale na obwody głosowania (np. z powodu zmiany granic gminy, liczby mieszkańców w gminie lub w danym obwodzie głosowania), to dokona ich rada gminy na wniosek wójta (burmistrza) mając na to czas do 25 sierpnia. Do 5 września powinny zostać utworzone odrębne obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych ? jeśli w dniu wyborów przebywa tam co najmniej 15 osób (Rada Miejska w Opocznie ustali obwód głosowania w opoczyńskim szpitalu na najbliższej sesji, w piątek, 26 sierpnia). Obwieszczenia o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych (z oznaczeniem tych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ? wraz z informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych) wójtowie (burmistrzowie) muszą podać do publicznej wiadomości do 9 września.
Do 19 września wójtowie mają obowiązek powołać obwodowe komisje wyborcze oraz zwołać ich pierwsze posiedzenia. Kandydatów do komisji do 16 września zgłoszą pełnomocnicy komitetów. Wójtowie (burmistrzowie) muszą zapewnić sprawną obsługę pracy komisji obwodowych oraz pomoc w wykonywaniu ich zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.
Również do wójtów (burmistrzów) należy umożliwienie osobom niepełnosprawnym i starszym (powyżej 75 lat) głosowania przez pełnomocnika bądź korespondencyjnie (w przypadku wyborców niepełnosprawnych). Osoby chcące skorzystać z możliwości głosowania przez pełnomocnika mogą do 29 września składać do wójtów (burmistrzów) wnioski o sporządzenie stosownego aktu pełnomocnictwa. Nowym zadaniem wład gminy, wprowadzonym Kodeksem wyborczym, jest zapewnienie wyborcom niepełnosprawnym warunków do głosowania korespondencyjnego oraz do głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille?a. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez uprawnionego wyborcę do 19 września. Takiego wyborcę umieszcza się w spisie w obwodzie wyznaczonym do głosowania korespondencyjnego (co najmniej jeden w gminie). Na tydzień przed dniem głosowania, a więc do 3 października, urząd gminy dostarcza takiemu wyborcy pakiet wyborczy (kartę do głosowania, kopertę na kartę, kopertę zwrotną, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcje o głosowaniu, ewentualnie nakładkę do głosowania w alfabecie Braille?a).
Spisy wyborców gminy powinny sporządzić do 19 września. Dodatkowo do 8 października (kiedy spisy zostaną przekazane przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych) urzędy gmin będą wydawać wyborcom, zmieniającym miejsce pobytu przed dniem wyborów, zaświadczenia o prawie do głosowania.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 34 (737) z dnia 26 Sierpnia 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »