tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Zwyczajna – niezwyczajna w Poświętnem

 
Pod koniec kwietnia radni w Poświętnem obradowali nad absolutorium dla wójta. Natomiast w miniony wtorek zwołano na wniosek wójta nadzwyczajną sesję Rady Gminy

27 kwietnia, radni RG Poświętne po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi Mieczysławowi Stępniowi, jednogłośnie podjęli uchwałę. W miniony wtorek, 11 maja przewodniczący RG zwołał nadzwyczajną sesję. Samorządowcy mieli podjąć dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie z gminą Opoczno porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Urząd Miasta w Opocznie przystępuje do dużego projektu i pozyskania na ten cel funduszy unijnych a związanego m.in. z odbiorem odpadów komunalnych, prosi tym samym o nawiązanie długoletniego porozumienia nie tylko gminy naszego powiatu, ale także z powiatów ościennych m.in. koneckiego. Radni po kilkunastominutowej dyskusji jednogłośnie przegłosowali uchwałę o podjęciu porozumienia z Opocznem.
Kolejną i ostatnią uchwałą było dokonanie zmian w budżecie gminy Poświętne. Samorządowcy stanęli przed dużym wyzwaniem, z relacji wójta wynikało bowiem, że aby zrealizować przebudowę, a właściwie budowę zaplanowanej oczyszczalni ścieków w Poświętnem trzeba zaciągnąć dodatkową pożyczkę. W innym przypadku inwestycja nie będzie zrealizowana w tym roku, projekt zakłada, że samorządowcy decydując się na dodatkowe koszty do końca listopada 2010 roku będą mieli nową oczyszczalnię. Kwota o jakiej debatowali radni to 580 tys. zł, które dodatkowo musi zaciągnąć gmina na inwestycję w Poświętnem. Zanim doszło do głosowania szef klubu radnych Mieczysław Worach zapytał przewodniczącego Rady Gminy Mariana Grzegorskiego, czym uzasadnione jest zwoływanie sesji nadzwyczajnej, na której nie ma zaproszonych gości, a przede wszystkim sołtysów, którzy zdaniem radnego powinni przysłuchiwać się tak ważnym sprawom, jak zaciąganie kredytów czy zawieranie umowy w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi. Przypomniano także, że to już druga tego typu sesja w tym roku, gdzie nie ma sołtysów i innych gości. Samorządowcy dyskutowali również nad tym, czy nawał inwestycji, jakie stoją przed gminą nie sparaliżuje w roku następnym innych przedsięwzięć. Były też głosy, że należy wykorzystywać tego typu szanse zwłaszcza, jeśli można liczyć na duży zwrot środków z funduszy Unii Europejskiej. Ostatecznie większość samorządowców poparła zaciągnięcie dodatkowego kredytu. Obecnie zadłużenie gminy Poświętne wynosi ponad 4 mln 485 tys. zł. Koszt oczyszczalni ma wynieść łącznie 3 mln 286 tys. zł., radni założyli wśród licznych zadań inwestycyjnych ponadto termomodernizację Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem za 2 mln 600 tys. zł, rozbudowę i przebudowę świetlicy w Dębie za ponad 789 tys. zł oraz budowę kanalizacji w Poświętnem i Małoszycach, której koszt wyniesie około 50 tys. zł.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 19 (670) z dnia 14 Maja 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »