tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Opocznianin 2010 roku

 

Wspólnie z władzami samorządowymi miasta i gminy Opoczno rozpoczynamy edycję „Opocznianina 2010 roku”.
Zaproponowany przez organizatorów regulamin obowiązuje tylko w tym roku. Za rok będzie na pewno zmieniony, w myśl państwa sugestii.

Regulamin konkursu „Opocznianin 2010 roku”

§ 1
Organizatorem konkursu „Opocznianin Roku” jest gmina Opoczno wspólnie z redakcją Tygodnika Opoczyńskiego.

§ 2.
Nad przebiegiem konkursu czuwa kapituła wyłoniona w pierwszej edycji konkursu i powiększana o laureatów z kolejnych lat.

§ 3.
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie nazwiska kandydatów do konkursu, spośród mieszkańców gminy Opoczno zgłaszają członkowie kapituły konkursu. Nazwiska osób wytypowanych przez kapitułę do plebiscytu zostaną ogłoszone w Tygodniku Opoczyńskim wraz z krótką charakterystyką i kuponem plebiscytowym.

§ 4.
Czytelnicy mogą oddawać swe głosy zarówno na kandydatów zgłoszonych przez kapitułę jak i zgłaszać własne kandydatury.

§ 5.
Warunkiem dopuszczenia kandydatów do drugiego etapu, jest poparcie co najmniej 15 osób, głosujących na kuponach zamieszczonch w Tygodniku Opoczyńskim.

§ 6.
Ważny jest kupon wycięty z TOP–u. Przy zgłoszeniu nowego kandydata należy podać imię i nazwisko zgłaszanej osoby, krótkie uzasadnienie oraz nazwisko i adres zgłaszającego.

§ 7.
Kupony nie pochodzące z TOP–u i nie podpisane będą uznane za nieważne.

§ 8.
Kupony można nadsyłać lub przynosić do redakcji TOP–u w Opocznie przy ul. Westerplatte 6. Żadna inna instytucja nie jest upoważniona przez organizatorów konkursu do zbierania kuponów.

§ 9.
Kupony ukazywać się będą począwszy od 19 numeru TOP–u z dnia 14 maja do wydania nr 23 z dnia 11 czerwca. Ostateczny termin składania kuponów w redakcji TOP–u mija 14 czerwca o godz. 16.00 (data wpływu do redakcji).

§ 10.
W drugim etapie konkursu kapituła, po uprzedniej dyskusji, dokonuje wyboru Opocznianina Roku w głosowaniu tajnym. Członkowie kapituły nie są związani wynikami plebiscytu prowadzonego wśród czytelników. Jednocześnie kapituła w protokóle z obrad uzasadnia wybór wskazując za jakie działania, zasługi tytuł został przyznany.

§ 10.
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu wraz z przyznaniem honorowego tytułu i wręczeniem statuetki nastąpi podczas Dni Opoczna.

§ 11.
Osoba uhonorowana tytułem „Opocznianina roku” automatycznie wchodzi w skład kapituły w roku następnym i nie może być uhonorowana przez kolejnych 5 lat takim tytułem.

§ 12.
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez organizatorów konkursu i kapitułę.

***

Anna Caban
Długoletnia dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie, obok doświadczenia i ogromnej wiedzy pedagogicznej w działalność na rzecz rozwoju szkoły i wychowania młodego pokolenia wkładała wielki entuzjam i pasję, co zaowocowało sukcesami.

Jarosław Jurowski
Prezes OSP w Opocznie, choć znany jest nie tylko z tego, że działa w straży pożarnej. Aktywnie wspiera swoim doświadczeniem organizacyjnym wiele imprez plenerowych, głównie dla rodzin, dzieci i młodzieży.

Halina Kaftan
Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTTK w Opocznie. Propagatorka poznawania ziemi opoczyńskiej, idei turystyki pieszej a także organizatorka wielu imprez turystycznych, głównie dla dzieci i młodzieży.

Monika Matusiewicz
W ciągu minionego roku doprowadziła do zmiany funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury, który stał się placówką odziaływującą nie tylko na Opoczno.

Małgorzata Mróz–Duda
Dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie. Pod jej kierownictwem w szkole znacznie podniósł się nie tylko poziom nauczania. Młodzież ZSO sięga po laury naukowe i sportowe. Sama dyrektorka z żelazną konsekwencją dąży do realizacji wszystkich zamierzonych celów.

Anna Orłowska
Przewodnicząca Gminnego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich. Bardzo aktywnie wspiera wszystkie inicjatywy pań, nie tylko ze środowisk wiejskich. Aktywnie promuje folkor opoczyński, gdzie tylko jest to możliwe.

Stefn Rogulski
Przedsiębiorca, społecznik, aktywnie wspierający działania prowadzone zarówno przez organizacje społeczne jak i władze samorządowe.

Szymon Szpoton
Zagorzały kibic sportowy, działacz sportowy, wieloletni aktywny organizator imprez sportowych o charakterze gminnym i ponadgminnym, był prezesem Zarządu Powiatowego Ludowych Zespołów Sportowych.

Edward Zagdański
Fotograf na bieżąco dokumentujący życie codzienne opocznian i Opoczna. Można go spotkać z aparatem na wszystkich ważnych oficjalnych uroczystościach jak i w podwórkach, na polach i w leśnych zakamarkach gminy. W MDK prowadzi koło fotograficzne a jego członkowie zdobywają laury nie tylko na konkursach szczebla powiatowego.

Helena Zbrowska
Pedagog, pasjonat, przez lata aktywna działaczka społeczna, długoletnia szefowa Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, aktywnie współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 19 (670) z dnia 14 Maja 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »