tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Zwieńczenie starań

 
Odkąd pamiętam przystanek Opoczno Płd. na CMK był jednym z podstawowych zadań, które burmistrz Jan Wieruszewski stawiał przed sobą. Teraz będzie musiał sobie wytyczyć inne cele

W poniedziałek, 4 lutego, zjechała do Opoczna, póki co jeszcze nie salonką kolejową, niezła plejada polityków różnych szczebli. Obecny wicemarszałek Sejmu, poprzedni minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Andrzej Massel, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, wicemarszałek Artur Bagieński i najbardziej zainteresowani, sygnatariusze porozumienia w sprawie budowy przystanku Opoczno Płd.: Arkadiusz Arciszewski ? zastępca dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe SA Centrum Realizacji Inwestycji, Andrzej Janasz ? dyrektor projektu w Zespole ds. Modernizacji CMK w PKP Polskie Linie Kolejowe SA ? Centrum Realizacji Inwestycji, a ze strony Opoczna burmistrz Jan Wieruszewski, starosta Marek Ksyta i wicestarosta Józef Róg. Byli również przedstawiciele sąsiednich samorządów gminnych i powiatowych.
Porozumienie zakłada budowę w latach 2013?2014 peronu na stacji Opoczno Południe wraz niezbędną infrastrukturą techniczną. W roku bieżącym zakończone zostaną prace projektowe wraz z otrzymaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, zaś w roku przyszłym ma powstać peron jednokrawędziowy o długości 300 m i wysokości 0,76 metra, przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, co oczywiste pełne wyposażenie peronu w wiaty i małą architekturę, oświetlenie, wykonanie dojść od strony południowej i północnej, okablowanie i wyposażenie peronu w urządzenia do informowania podróżnych, zegary oraz system monitoringu i wszystko to z możliwością rozbudowy w sytuacji budowy drugiego peronu oraz przebudową (wydłużeniem) toru nr 4a. Szacuje się iż koszt poniesiony przez PKP PLK SA to około 3 mln złotych.
Gmina zobowiązała się do wykonania prac związanych z przygotowaniem dróg dojazdowych do stacji Opoczno Południe, wybudowaniem przystanków autobusowych, zorganizowania komunikacji miejskiej i regionalnej do stacji Opoczno Południe. Po stronie gminy będzie budowa oraz adaptacja istniejących budynków do pełnienia funkcji dworca, opracowanie dokumentacji projektowo?kosztorysowej i przebudowa drogi dla obsługi stacji Opoczno Południe na trasie CMK na odcinki od węzła Januszewice na obwodnicy Opoczna w kierunki wsi Świerczyna, długości 1880 m, budowa pętli autobusowej z przystankiem i stanowiskami postojowymi dla 30 pojazdów osobowych na drodze dojazdowej do stacji Opoczno Płd. Szacunkowy koszt wykonania w 2014 r. zakresu rzeczowego robót wynosi 2.125.000 zł. W rezultacie tych prac powstanie przystanek z możliwością dojazdu z dwóch stron. Do przejścia z jednej strony CMK na drugą wykorzystany zostanie, po przebudowie i modernizacji, istniejący przepust pod nasypem.
Co więcej, prawdopodobnie budowa całej infrastruktury włączona zostanie do strategii rozwoju województwa łódzkiego. W ramach projektów kluczowych dla tego rozwoju Opoczno zgłosiło do realizacji przebudowę dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Opoczno Południe, tj.: dojazd od strony centrum Opoczna ul. Piotrkowską, Szkolną, Ogrodową, równoległą do obwodnicy, wzdłuż CMK, długość 4 km (koszt 10 mln zł), dojazd do zachodniego węzła obwodnicy Opoczna dł. ok. 2 km wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi (koszt 5 mln zł), dojazd do ul. Leśnej (obwodnica Opoczna) do wsi Brzustówek dł. ok 4 km (koszt 10 mln zł), dwa parkingi na samochody osobowe (koszt 4 mln zł) oraz przebudowę istniejącego budynku przy stacji Opoczno Południe na budynek dworca (koszt 2 mln zł). Szacunkowy koszt realizacji powyższego zakresu robót wynosi 31 mln. zł.
Zabierający głos podczas uroczystego podpisania porozumienia nie szczędzili słów pochwał za doprowadzenie sprawy do końca. Wicemarszalek Grabarczyk przypomniał zasługi Wiktora Olszewskiego, który będąc radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego dwóch poprzednich kadencji bardzo mocno optował za budową tego przystanku. Zdaniem wicemarszałka, ten przystanek będzie jednocześnie pierwszym elementem tworzonej sieci Kolei Dużych Prędkości. To właśnie w rejonie Opoczna Południe ma powstać połączenie kolejowe Łodzi z CMK. W ten sposób Opoczno będzie połączone z europejską siecią kolejową. Wiceminister Massel mówił, że w świetle najnowszych badań takie przystanki jak we Włoszczowie i ten w Opocznie mają rację bytu, skupiają bowiem wokół siebie ludzi mieszkających w promieniu 50 km od przystanku. Stąd tak ważna jest budowa infrastruktury drogowej. Burmistrz podkreślał dobrą współpracę podczas negocjacji. Podziękował wszystkim tym znanym z imienia i nazwiska jak i tym, którzy często anonimowo wspierali samorządowców. Podziękował grupie młodych ludzi z Opoczna i innych miast regionu, którzy zbierali podpisy pod petycją do władz kolejowych w sprawie budowy przystanku. To dzięki ich inicjatywie pojawił się pomysł, by w Opocznie nie tylko zatrzymywały się pociągi jadące z Krakowa czy Warszawy, ale również by codziennie funkcjonowało jedno połączenie startujące z Opoczna, dające możliwość dojazdu do Warszawy z takim wyliczeniem by zdążyć do pracy. Swoje zadowolenie z podjęcia tak ważnej decyzji wyrazili samorządowcy powiatu opoczyńskiego oraz sąsiednich gmin i powiatów, w tym gminy Inowłódz oraz Końskich i powiatu koneckiego.Istniejąca sieć kolejowa w regionie OpocznaTak będzieWęzeł wschodniWęzeł zachodni


Mjm   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6 (813) z dnia 8 Lutego 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »