tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Tajemnice ukryte w nazwach cz. XVII

 
Najstarsze osadnictwo na terenie powiatu koncentrowało się wokół Opoczna i właśnie tutaj z czasem powstały dobra królewskie, do których należała także Sitowa. Ten fakt uwieczniony został w dokumencie Władysława Warneńczyka z 1440 roku. Skąd wzięła się nazwa tej miejscowości i jakie wydarzenia historyczne są z nią związane, dowiecie się z artykułu

Sitowa jest malowniczą wioską położoną nad rzeką Drzewiczką, nieopodal kompleksu leśnego. Przez mieszkańców powiatu uważana jest za miejscowość wypoczynkową ze względu na możliwość kąpieli w rzece oraz spacerów po lesie.
Pierwsze wzmianki na temat nazwy tej wioski pochodzą z około 1520 roku. Wówczas brzmiała ona Sitow. W 1577 roku określana była jako Sythowa, następnie ewoluowała do Schitowa, by ostatecznie przyjąć formę Sitowa.
Pochodzenie nazwy tej miejscowości, językoznawcy wiążą z topografią, niektórzy twierdzą jednak, że jest to nazwa dzierżawcza. Ci pierwsi podają za przykład ?sit?, czyli rodzaj roślin zielnych należący do rodziny sitowatych, lub od słowa ?sitowie?, to znaczy rodzaju roślin rosnących na terenach podmokłych i należących do rodziny ciborowatych.
Druga grupa językoznawców, znacznie jednak mniej liczna, jest zdania, że z pochodzeniem tej nazwy jest ściśle związana postać niejakiego Sitka (Sithca), urodzonego w 1389 roku.
Sitowa leży 5 km od Opoczna. Mieszka tam ponad czterystu pięćdziesięciu ludzi. Według źródeł historycznych, w 1629 roku we wsi mieszkało pięciu kmieci oraz jeden zagrodnik. Po trzydziestu latach w miejscowości mieszkało już jedenastu gospodarzy, a w latach 1788?1810 Sitowa liczyła czternaście domów. W tym czasie odnotowano także aż pięćdziesiąt pięć urodzin dzieci.
W 1835 roku wieś przesunięto na południe, bliżej rzeki Drzewiczki. W 1903 roku odbywała się we wsi komasacja, czyli tworzenie gospodarstw o zwartej powierzchni, polegające na zamianie rozproszonych działek jednego właściciela na grunty leżące wokół jego działki. Do czasów II wojny światowej ludność Sitowej zajmowała się jedynie rolnictwem.
Istotnym wydarzeniem w historii wioski było uruchomienie linii kolejowej. 15 stycznia 1885 roku przez Sitową przejechał pierwszy pociąg. W 1921 roku tam prawie dwieście sześćdziesiąt osób, w czterdziestu siedmiu domach.
W okresie międzywojennym właściciele fabryki ceramicznej w Opocznie planowali wybudowanie w Sitowej nowej fabryki płytek ale zamiar ten nie został zrealizowany. Pozostał jedynie budynek usytuowany na tzw. ?gościńcu sitowskim?, w którym obecnie znajduje się siedziba Nadleśnictwa Opoczno.
Zwyczajowe nazwy części wsi i obecnie istniejące to Budki, Leśniczówka, Sitowa ? Nadleśnictwo, Za koleją, Biały Brodek, Błonie, Górki, Kontrewers, Łąki, Pod Górką Rządowy Las, Sitowa Las oraz Za Górką. We wsi działa obecnie Koło Gospodyń Wiejskich oraz zespół ludowy ?Sitowianki?.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6 (813) z dnia 8 Lutego 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »