tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Spokojnie, to tylko ćwiczenia

 
19 października w trzech gminach powiatu: Opocznie, Drzewicy i Poświętnem zorganizowano akcję kurierską, polegającą na natychmiastowym uzupełnianiu sił zbrojnych oraz akcję uruchamiania systemu stałych dyżurów we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego na terenie powiatu opoczyńskiego. Od godz. 7.00 do 16.00 wprowadzono stały dyżur służb na terenie całego powiatu oraz we wszystkich jednostkach administracji publicznej. Sceny niczym z filmu akcji?

Tematem organizowanych ćwiczeń było osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin, planów obrony cywilnej i planów ochrony zabytków w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. Ich założeniem była stale pogarszająca się sytuacja w kraju. Prezydent wprowadził na terenie całego państwa stan gotowości obronnej na czas kryzysu. W przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, zgodnie z przepisami, realizuje się zadania przewidziane w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. W stanie wyższej gotowości obronnej kraju są realizowane zadania zapewniające przygotowanie do przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom bezpieczeństwa państwa oraz skutków ich usuwania.
W związku z organizacją przedsięwzięcia, ogłoszono stan gotowości obronnej państwa na czas kryzysu. Starosta Jan Wieruszewski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w pełnym składzie, poszerzonym o przedstawicieli gminnych zespołów zarządzania kryzysowego. Działania PZZK polegało na wypracowaniu decyzji do prowadzenia akcji zapewniającej bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz zabezpieczenie dóbr kultury.
W trakcie trwania posiedzenia do PCZK wpłynęła informacja o ataku na Muzeum Regionalne. Nieznani sprawcy mieli kraść cenne zabytki i dokonywać wielu zniszczeń. Natychmiast została podjęta akcja ratowania muzeum i znajdujących się tam eksponatów. Policja wraz z Obroną Cywilną obezwładniła rabusiów, zbiory zostały natomiast zabezpieczone przez pracowników muzeum i pod eskortą przewiezione w bezpieczne miejsca, tj. do MBP oraz ZSS nr 2. Wydarzenie to wywołało duże zainteresowanie i poruszenie wśród mieszkańców. Na szczęście były to tylko ćwiczenia przeprowadzone zgodnie z przyjętym Planem Szkolenia Obronnego Powiatu Opoczyńskiego na 2012 rok.
Celami głównymi organizacji przedsięwzięcia były: przepływ informacji związanych z realizacją zadań operacyjnych, umiejętność współpracy i wypracowywania decyzji przez gminne zespoły zarządzania kryzysowego i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, działanie służb wyznaczonych do systemu stałych dyżurów w jednostkach samorządu terytorialnego, realizacja zadań wynikających z przeprowadzenia akcji kurierskiej na terenie powiatu opoczyńskiego oraz realizacja wybranych elementów planu ochrony zabytków. Końcowym etapem było podsumowanie działań, ocena czy osiągnięto zamierzone w szkoleniu cele. Sarosta Jan Wieruszewski stwierdził, że wszystkie decyzje i działania były podjęte prawidłowo, w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzona akcja uruchamiania systemu stałych dyżurów we wszystkich samorządach na terenie powiatu opoczyńskiego przebiegła poprawnie i z pełnym zaangażowaniem osób wchodzących w skład obsad. Podobnie wypadła akcja natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych ? akcja kurierska, nadzorowana przez WKU z Tomaszowa Mazowieckiego. Spotkanie podsumował starosta, dziękując wszystkim zaangażowanym w akcję za jej prawidłowy przebieg oraz życzył sobie oraz wszystkim obecnym, by na terenie naszego powiatu nigdy nie było konieczności podejmowania ich w praktyce.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 43 (798) z dnia 26 Października 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »